Nyhetsarkiv2019

Hva handler valget i år om?

Hva handler valget i år om?

Høstens valg handler ikke bare om hvem som blir ordførere og hvor mange Rødt får inn i kommunestyrer og fylkesting. Et viktig overordna spørsmål er om vi ønsker å overlate samfunnsutviklinga til markedskreftene. Ønsker vi å overlate de viktigste og store avgjørelsene til de lukkete styrerom eller at de tas i fellesskap i åpne og demokratiske prosesser?

Grønn vekst

Grønn vekst

Nylig ble det offentliggjort en stor studie fra en paraplyorganisasjon for 150 europeiske miljøorganisasjoner.

Pensjonsopprøret – Et varslet opprør?

Pensjonsopprøret – Et varslet opprør?

I den nye regjeringsplattforma, i avsnittet om pensjoner, har det kommet inn en svært viktig setning. «Regjeringa skal evaluere Pensjonsreformen». Årsaken til det, sier de, er underreguleringa av pensjonsutbetalingene. Underreguleringen er at pensjonene justeres hvert år med 0,75 % mindre vekst enn lønnsveksten i Norge. En svært urettferdig måte å spare penger på pensjonister. Det er et grovt pensjonistran fra Stortingets side. Det står derimot seinere, at de fortsatt støtter pensjonsreformen. Det er der vi er uenige.

Rødt avlyser ikke kampen for sykehusene!

Rødt avlyser ikke kampen for sykehusene!

Makteliten i Innlandet har endelig fått sin velsignelse til rasering av sykehustilbudet – det er det egentlige innholdet i helseminister Bent Høies ja til et hovedsykehus. I enden av prosessen ligger en sterk vekst i privatisering av sykehustjenester hvis mjøssykehuset blir en realitet.

Nytt fylkesstyre i Rødt Oppland

Nytt fylkesstyre i Rødt Oppland

Årsmøtet til Rødt Oppland ble gjennomført 16. mars i år. Det er valgt nytt styre for neste år, og det nye styret er klar for å ta fatt på nye oppgaver med stifting av nye lokallag og valgkamp.

2018

Vasskrafta er vår!!

Vasskrafta er vår!!

Fråsegn på årsmøtet til Oppland Raudt - 15. mars 2018: Nei til ACER og EUs energiunion! For dei som vil sjå, er det i dag ikkje vanskeleg å konstatere eit Europa i djup krise. Det er stygt å sjå korleis dei fire fridommane til pengemakta herjar land og folk. Særleg ille er det åsjå korleis arbeidsløysa råkar ungdom. Vanlege arbeidsfolk sine tilkjempa velferdsgode og rettar, blir prøvd privatisert og satt ut for kommersielle løysingar.

2017

Sosialismeverksted i Mesnali i januar

Sosialismeverksted i Mesnali i januar

Bli med på sosialismeseminar i Mesnali 12.-14. januar?!

Grønt og Rødt i miljøpolitikken

Grønt og Rødt i miljøpolitikken

Nå foran valget konkurrerer de politiske partiene om å representere Det grønne skiftet. Det er grunn til å advare mot forførende retorikk!

Framtidig sykehusstruktur i Oppland

Framtidig sykehusstruktur i Oppland

Leserinnlegg i avisa OA 1. mai 2017: Fylkestingets flertall har sluttet seg til planene om ett hovedsykehus for innbyggerne i Oppland og Hedmark. AP, SP, Krf og H, står bak vedtaket, og har dermed langt på vei lagt ned sykehusene i Oppland,