OBS!

Denne saken er flere år gammel. Innholdet kan være utdatert.

Stans krigen i Syria – Hent soldatene hjem

Uttalelse fra Rødts landsstyremøte 14. - 16. oktober:

Norge er på full fart dypere inn i stormaktenes kamp om innflytelse i Midtøsten. Det gjør verden mer utrygg, både i Norge og Syria. Rødt krever at planen om å sende norske styrker til Syria skrinlegges, og av Norge avslutter bidragene til USA-koalisjonens krig i Irak.

Etter fem år med krig i Syria fortsetter lidelsene for sivilbefolkninga med uforminsket styrke. Over 300.000 drepte og millioner av mennesker på flukt er fasiten. De rettferdige protestene mot diktaturet til Bashar al-Assad ble, som i Libya, raskt utviklet til en intervensjonskrig. I dag støtter USA, Tyrkia, Saudi-Arabia og andre Golfstater sine foretrukne opprørsgrupper, mens Russland og Iran står sammen med Assad-regimet. Det syriske folket blir forsøkt gjort til brikker i stormakter og regionale makters kamp om innflytelse i Midtøsten. Samtidig fører Tyrkia krig mot kurderne i både Tyrkia og Syria.

Som i Irak og Libya har IS og Al-Qaida vokst fram som betydelige aktører som følge av krigen og nedbrytinga av den syriske statsstrukturen. USA, og flere av deres alliansepartnere ikke bare latt jihadistiske grupper styrke seg i Syria, men også aktivt bidratt til dette, med et mål om å svekke Assad.

Norge har fra starten av stått på USAs side politisk og bidratt med våpeneksport til flere av USAs allierte. Nå er Norge i ferd med å gå inn i krigen også med soldater, som kan havne i direkte kamp med styrker fra Syrias regjering eller Russland. Norske soldater i Syria er et brudd på internasjonal lov.

New Syrian Army, som Norge trener opp, er en del av Free Syrian Army. Free Syrian Army er i Aleppo del av en opprørsfront hvor Jabhat Fatah Al-Sham,tidligere Nusrafronten, altså Al-Qaida, er hovedaktør. Det dette betyr, er at Norge dermed trener allierte av Al-Qaida.

28. september kom det fram i en FN-rapport lekket via nettstedet The Intercept at sanksjonene mot Syria er til hinder for nødhjelpsarbeidet og forverrer situasjonen til sivile syrere. Begrunnelsen for sanksjonene var å hindre Assads maktbruk mot egen befolkning. Det har sanksjonene ikke ført til. Som en del av fredsprosessen bør derfor sanksjonene oppheves.

Rødt mener:

1. Planen om å sende norske styrker til Jordan og Syria for å trene opprørere som vil sloss mot IS og Assad må skrinlegges. Norge må jobbe for å fremme folkeretten, ikke undergrave den.

2. Norge må stanse sine bidrag til USA-koalisjonens krig i Irak. Soldatene må hentes hjem.

3. Alle våpenleveranser til landene innblandet i konflikten, også Tyrkia, må stanses.

4. Norge må kreve at USA og Russland stanser sin kamp om kontroll over Syria og at de bidrar til å få sine krigspartnere til forhandlingsbordet. Bare slik kan IS og Al Qaidas innflytelse undergraves.

5. Rødt støtter FNs arbeid for å opprette våpenhvile og forhandle fram en politisk løsning på konflikten.