OBS!

Denne saken er flere år gammel. Innholdet kan være utdatert.

Slik vil Rødt minske de økonomiske forskjellene

– Store økonomiske forskjeller er urettferdig. Det er ikke riktig at noen skal ha enorme formuer, når andre sliter med å få endene til å møtes, sier Bjørnar Moxnes, leder i Rødt. Han ønsker et vendepunkt i kampen mot forskjells-Norge.

– Uansett hvem som har styrt Norge har forskjellene økt. Men med Høyre i regjering og byråd så øker de raskt. Den gode nyheten er at det snart er valg, og da er det mulig å skape et vendepunkt, sier Moxnes. Han understreker at dette vil være en viktig sak for Rødt:

– Dette er en av de største utfordringene vi står ovenfor som samfunn. Hvis gapet får fortsette å vokse, kan Dagens generasjon bli den første på over hundre år som får det mer utrygt enn foreldrene sine. Og det er ikke velgerne det står på: 2 av 3 mener at det er en hovedoppgave for politikerne å gjøre noe med de økonomiske skillene. Likevel skjer det ikke noe.

Han trekker fram 5 tiltak som Rødt vil gjennomføre for å minske de økonomiske forskjellene.

Skattlegg de rikeste
Den mørkeblå regjeringa og støttepartiene har kuttet i formueskatten, økt bunnfradraget og fjernet arveavgiften. Rødt mener at hvis vi i fellesskap skal styrke velferden og bekjempe forskjellene, så trengs en annen økonomisk politikk. Derfor ønsker vi å reversere kuttene i formuesskatten, fjerne smutthull og skjerpe beskatningen av høye formuer. Vi er også tilhenger av en moderat eiendomsskatt, med solide bunnfradrag, slik at de som har de dyreste boligene bidrar litt ekstra.

Gratis SFO og barnehage
Å være fattig i Norge handler ikke nødvendigvis om å mangle mat og tak over hodet, men at man ikke kan delta i samfunnet på samme måte som andre. Barna risikerer å falle utenfor viktige arenaer som barnehage og fritidsaktiviteter, og det er ekstra bekymringsfullt at en stor del av dem er innvandrerbarn som nettopp burde få delta på slike integreringsarenaer. Derfor ønsker vi gratis barnehage og skolefritidsordning. Vi støtter alle tiltak på veien dit, som gratis kjernetid i barnehage for fire- og femåringer.

Hele og faste stillinger, ikke flere midlertidige jobber
Et usikkert arbeidsliv der flere er midlertidig ansatt kan føre til mer sykdom, stress og ulykker. Derfor har vi foreslått at kommuner skal vedta å følge den gamle arbeidsmiljøloven, og ikke ta i bruk flere midlertidige stillinger. Vi vil også lovfeste retten til heltid.

Lavere lønn til ledere og politikere
Makt og goder samles hos færre enn før, og de privilegerte bygger tettere skott rundt sine egne goder. Ledere i kommunen bør gå foran med et godt eksempel, og ha en nøktern lønn som står i forhold til de som jobber der. Derfor har vi foreslått at man skal bli enige om et tak på topplønninger, f eks at de høyest lønte ikke tjener mer enn 50 % av snittet blant kommunens ansatte.

Likelønn
Kvinner tjener i snitt 85 % av menn, og når vi vet at flertallet av enslige forsørgere er kvinner, blir heving av kvinnelønna et viktig tiltak for å gjøre noe med forskjells-Norge.

– Det er mulig å snu utviklingen. Men da må man være villig til å øke skatten på de aller rikeste, man må sikre fagbevegelsen innflytelse i arbeidslivet, man må gi alle barn mulighet til å gå på barnehage og SFO, og man må få ned lederlønningene som har skutt i taket de siste årene, avslutter Moxnes.