OBS!

Denne saken er flere år gammel. Innholdet kan være utdatert.

– Oppretthold akuttberedskapen på Rjukan og i Kragerø

Rødt-leder Bjørnar Moxnes reagerer på at helseminister Bent Høie godkjenner nedleggelse av akuttberedskapen ved lokalsykehusene på Rjukan og i Kragerø.

- Vi krever at helseministeren stopper enhver nedbygging eller nedlegging av lokalsykehus fram til den nasjonale helse- og sykehusplanen foreligger høsten 2015. Nok en gang ser vi at det er helsebyråkratenes planer og ønsker som gjennomføres uavhengig av slags regjering som styrer. Helseministerens avgjørelse gir klarsignal også til andre helseregioner der byråkratene har lignende kuttplaner, sier Moxnes.

En rapport fra Kommunenes Interesseforening for Lokalsykehus (KIL) viser at helseforetak over hele landet planlegger å bygge ned eller legge ned lokalsykehus:

- Rapporten dokumenterer at det er en myte at små sykehus er dyrere og dårligere enn store sykehus. Mindre sykehus har minst like gode behandlingsresultater, er billigere å drive, har færre sykehusinfeksjoner, og er beredskapsmessig en mye bedre strategi enn bare å ha noen få store sykehus, sier Moxnes.

- Rjukan har lange tradisjoner i sykehuskampen. Senest 1. mai i år gikk 2000-3000 innbyggere i demonstrasjon under parolen ”Ikke rør Rjukan sykehus”. Høyre-ordfører Steinar Bergsland uttalte etter helseministerens avgjørelse 5. juni at dette er et løftebrudd fra Høyre. Dette har han helt rett i. I regjeringserklæringa står det at akuttfunksjoner og fødetilbud ikke skal legges ned hvis det ikke går på pasientsikkerhet og kompetanse.

Moxnes viser til at det er stor lokal motstand mot kuttplanene:
- Folk på Rjukan og i Kragerø har ikke tenkt å gi seg. Nå varsler de demonstrasjon i Oslo 16. juni. Dagen etter skal Stortinget stemme over et forslag at “regjeringen sørger for at vesentlige endringer i sykehusstruktur og sykehusoppgaver – spesielt endringer i eksisterende føde- og akuttberedskap – blir avgjort av Stortinget i nasjonal helse- og sykehusplan”. Dette forslaget støttes av KrF, Sp, Venstre og SV. Ballen ligger derfor hos Ap. Jeg vil oppfordre alle som ønsker et godt helsevesen og fullverdige lokalsykehus om å delta i markeringa foran Stortinget 16. juni, og legge størst mulig press på Ap, avslutter Moxnes.