OBS!

Denne saken er flere år gammel. Innholdet kan være utdatert.

Ikke glem de 100 andre tolkene

Tirsdag ble afghanske Faizullah Muradi, som har vært kamptolk for norske styrker i hjemlandet, hentet av politiet og sendt ut av Norge. Nå skal saken hans gjennomgås på nytt. Rødt krever at også resten av tolkene får en ny sjanse.

Rødts nestleder, Marielle Leraand, er glad for at Muradi får mulighet til å få saken sin behandla på nytt.

– Det er gledelig å se at regjeringa faktisk må snu og åpne muligheten at en asylsøker kan få en rettferdig behandling. Det viser at medienes søkelys er helt avgjørende for at denne regjeringa skal gi noen form for anstendig behandling av mennesker som trenger beskyttelse.

Leraand mener regjeringas snuoperasjon må få konsekvenser også for flere enn Muradi.

– Nå må vi ikke glemme de om lag hundre andre tolkene som har fått avslag på sine asylsøknader. De må også få en ny sjanse. Afghanistan er definitivt ikke et fredelig sted å sende tilbake flyktninger, og dette gjelder i aller høyeste grad de som har jobbet som tolker. Norge deltar fremdeles i denne krigen, og vi er gjennom 12 års krigføring i landet medansvarlige for den farlige situasjonen som møter flyktninger som blir sendt tilbake, tilføyer Leraand.

Hun mener regjeringa forsøker lure seg selv.

– Det at regjeringa også gir avslag på asylsøknader til de som har vært inne i kampsonene i Afghanistan, og som dermed blir ansett som femtekolonister og legitime mål for Taliban og andre opprørsgrupper, er utrolig ekstremt. Disse tolkene kan ikke vende tilbake. Situasjonen som venter dem er ikke uviss, den er meget farlig. Det viser hvor langt regjeringa er villig til å gå for å legitimere denne meningsløse krigen og å for å forsøke å overbevise seg selv og omverdenen om at Norge har vært med på å skape et fredeligere og mer harmonisk Afghanistan. Noe som er stikk i strid med hva forskere og journalister rapporterer om fra landet, og som er god gammel krigspropaganda for å skape god samvittighet for de dype sårene man påfører andre land når man går til krig, avslutter Leraand.