OBS!

Denne saken er flere år gammel. Innholdet kan være utdatert.

– Kriserammede grekere trenger vår solidaritet

Rødt gir 5000 kroner til selvhjelpsorganisasjonen Solidaritet for alle, og oppfordrer flere til å bidra:

– Mens EU, Den europeiske sentralbanken og IMF, den såkalte Troikaen, nå forbereder møter i Hellas i september, for å diskutere nye kutt i offentlige budsjetter som betingelser for nye lån, må Norge og norske kvinner og menn svare med å gå ut med solidariske handslag til det greske folket, sier internasjonalt ansvarlig i Rødt, Arnljot Ask.

– EU-toppene mener at Hellas trenger ytterligere lån på rundt 70 milliarder Euro for å hindre at økonomien bryter sammen, med alvorlige følger for Euroen og EUs krisepolitikk. Grekerne skal betale regninga med nye offentlige innstramninger, i tillegg til de siste 12500 stilingene som sommerens avtaler påla dem å kutte innen nyttår, sier Ask.

– Den norske regjeringa bør tilby Hellas langsiktige rentefrie lån som alternativ til de nye kutt-lånene som Troikaen vil presentere, samtidig som de jobber for at IMF ettergir store deler av de lånene som allerede er gitt.

Rødts greske søsterparti Syriza har bedt om hjelp til å organisere solidaritetsarbeid for Hellas. Ask oppfordrer fagforeninger, organisasjoner og enkeltpersoner om å gi direkte hjelp gjennom selvhjelpsorganisasjonen Solidaritet for alle som grekerne har etablert. Rødt bidrar som en start med 5000 kroner.

– En humanitær krise rammer nå det greske folket, og en femtedel lever allerede under fattigdomsgrensa ifølge NTB. Solidaritet for alle organiserer matvareutdelinger og har opprettet helsestasjoner flere steder i landet for distribusjon av medisiner og andre helsetjenester som stadig flere grekere ikke har råd til. Dette nettverket er åpent for alle, i motsetning til det som det rasistiske partiet Gyldent Daggry har etablert for etniske grekere.

– Grekerne står nå i en kamp på liv og død. De slåss i første rekke mot en politikk som er i ferd med å rasere velferdssystemer i hele Europa. Støtte til grekerne er ikke bare solidaritet i praksis, men også hjelp til selvhjelp, sier Ask.

Solidarity for All har følgende kontonummer: IΒΑΝ GR5901100400000004048343562 BIC ETHNGR AA

Rødt bistår gjerne andre som vil yte praktisk hjelp gjennom pengestøtte.

For ytterligere kommentarer, kontakt Arnljot Ask, internasjonalt ansvarlig i Rødt: 993 92 188

Klikk her for pressebilder til fri bruk.