OBS!

Denne saken er flere år gammel. Innholdet kan være utdatert.

Anmelder Stoltenberg, Støre og Faremo for krigsforbrytelser

Rødt anmelder statsminister Jens Stoltenberg, utenriksminister Jonas Gahr Støre og justisminister Grete Faremo for krigsforbrytelser og medvirkning til forbrytelser mot menneskeheten i forbindelse med Natos militæroperasjon i Libya i 2011.

– Opplysninger som framgikk av Brennpunkt-dokumentaren «De gode bombene», samt FNs rapport Report of the International Commission of Inquiry on Libya gjør det nødvendig med en etterforskning av hvorvidt regjeringen har gjort seg skyldig i krigsforbrytelser, sier nestleder i Rødt, Marielle Leraand.

– Vi ønsker å anmelde en rekke brudd på norske lover om krigsforbrytelser som det kan påvises at NATO begikk under krigen eller som det kan sannsynliggjøres at Norge direkte eller indirekte medvirket til, fortsetter Leraand.

– Norge deltok i krigen mot Libya fra 23. mars 2011 til 1. august 2011 med bombefly og fortsatte deltakelsen fram til 31. oktober 2011 ved blant annet å bidra til å velge ut bombemål. 2. mars 2012 avgav en kommisjon nedsatt av FNs menneskerettighetsråd rapporten Report of the International Commission of Inquiry on Libya som påviser sivile mål ble bombet av NATO og at krigsforbrytelser ble begått av deres allierte på bakken. Vi mener at det som kommer fram i denne rapporten, gir grunnlag for å anmelde regjeringen Stoltenberg II, statsminister Jens Stoltenberg, daværende utenriks- og forsvarsminister Jonas Gahr Støre og Grete Faremo og forsvarssjef Harald Sunde etter straffelovens kapittel 16 om Folkemord, forbrytelse mot menneskeheten og krigsforbrytelser

– Kommisjonen undersøkte 20 av NATOs 9.700 bombetokter og dokumenterte at det i disse angrepene var drept minst 60 sivile og såret 55. Norge deltok i 564 angrepstokter. Hvilke mål Norge angrep er ukjent for oss, men vil være tilgjengelig informasjon for påtalemakten. Kommisjonen påviste flere bombeangrep med sivile tap der det ikke kan påvises militære mål i nærheten.

– FN-mandatet gikk ut på å beskytte sivilbefolkningen. Alt vi nå vet om Norges deltakelse i krigen tyder på at norsk innsats hadde helt andre mål for øyet, avslutter Leraand.

For ytterligere kommentarer, kontakt Marielle Leraand: 907 48 315.

Pressefoto til fri bruk: https://picasaweb.google.com/101629573710058999276/MarielleLeraand