OBS!

Denne saken er flere år gammel. Innholdet kan være utdatert.

Ønsker politisk løsning i Syria

– Bare en stans i krigshandlingene og en styrket folkelig organisering kan skape demokrati i Syria, sier Rødt-nestleder Marielle Leraand.

Som tilfellet var i Libya, roper mange av dem som driver væpna kamp på FN om å intervenere for å få fjernet den syriske diktatoren Bashar Al-Assad. Opptrappinga av krigshandlingene i Syria, fra alle sider, kan føre til en militær intervensjon av samme merke som den vi var vitne til i Libya.

– Mange stater er allerede dypt involvert i konflikten i Syria med soldater og våpen. Dette har bidratt til en militarisering av konflikten og skjerping av etniske og religiøse konflikter, som ikke tjener interessene til demokratibevegelsen i landet. Bare en stans i krigshandlingene og en styrket folkelig organisering kan skape demokrati i Syria, sier Leraand.

– Vi står solidarisk med det syriske folket i kravet om å få slutt på det diktatoriske styret til president Bashar al-Assad. Men militær innblanding utenfra, enten den kommer fra Saudi-Arabia og Qatar, Israel eller USA representerer ingen demokratisk kraft. Det er syrerne selv som må få skape morgendagens Syria. Derfor er det viktig for Rødt å understreke at vi er motstandere av militær intervensjon.

– Rødt har tro på en politisk løsning på konflikten i Syria. Vi støtter fredsplanen utarbeida av FNs tidligere generalsekretær Kofi Annan. Norge må arbeide for at krigshandlingene opphører og at det innledes forhandlinger uten forhåndsbetingelser mellom regimet og opposisjonen. Vi forventer at regjeringen støtter kravene om valg overvåket av nøytrale observatører, at observatørkorpset som nå er inne skal fortsette sin virksomhet, og at humanitære organisasjoner må få tilgang til å hjelpe krigsskadde, avslutter Leraand.

For ytterligere kommentarer, kontakt Marielle Leraand: 907 48 315.

Pressefoto til fri bruk: https://picasaweb.google.com/101629573710058999276/MarielleLeraand