OBS!

Denne saken er flere år gammel. Innholdet kan være utdatert.

– Norge står bak krigsforbrytelser i Afghanistan

I kjølvannet av den siste Wikileaks-rapporten er søkelyset satt på norsk våpeneksport og Norges ansvar for at flere hundre sivile irakere er drept, flere sannsynligvis i strid med krigens lover. Rødt-leder Turid Thomassen støtter kravet om granskning og stiller krav til hva denne skal inneholde.

– Rødt støtter en offentlig gransking av den norske våpeneksporten, og at denne ikke bare dreier seg om hvem Norge selger våpen til, men også om lovligheten til våpen som blir produsert i Norge og hva de blir brukt til, sier leder i Rødt Turid Thomassen.

– Både rapportene fra Wikileaks, og andre rapporter om blant annet norske skarpskytteres virksomhet i Afghanistan, viser at våpnene Norge produserer legger til rette for grove brudd på krigens lover, fortsetter Thomassen.

– Rødt har flere ganger trukket fram at norske spesialstyrker begår krigsforbrytelser i Afghanistan ved å skyte på mennesker med multipurpose-ammunisjon som det er forbudt å bruke mot folk. I journalist Tom Bakkelis bok fra høsten 2008 beskriver en norsk skarpskytter hvordan "kroppen blir delt i to når du treffer i magen" med slik ammunisjon, sier Rødt-lederen.

– Til tross for at dette er godt kjent, er det ingen reaksjon å spore verken fra norske politiske myndigheters side eller forsvarsstaben. Rødt krever at norske soldaters bruk av multipurpose-ammunisjonen blir en del av den offentlige granskningen som nå kommer i stand, og at de ansvarlige i det militære og politiske toppsjiktet også blir satt søkelys på, avslutter Thomassen.

For ytterligere kommentarer, kontakt Turid Thomassen: 90 51 03 62

Pressebilder til fri bruk: http://picasaweb.google.com/101629573710058999276/TuridThomassen#