OBS!

Denne saken er flere år gammel. Innholdet kan være utdatert.

Rødts nye ledelse

Rødt har avholdt landsmøte. Der ble Turid Thomassen valgt som ny partileder. Med seg får hun et ungt arbeidsutvalg - hele fem av medlemmene er under 30 år.

– Det er veldig spennende å skulle lede partiet sammen med denne gjengen. Vi har fått en bredt sammensatt ledelse med svært solide og kompetente folk. Og det er veldig moro at vi har valgt så mange dyktige ungdommer inn i den øverste ledelsen, sier Turid Thomassen.

Hun peker på at Rødt går inn i en periode full av utfordringer.

– Nå starter vi arbeidet med å bringe det gode arbeidet Rødt driver i kommunestyrer og fylkesting inn i rikspolitikken, med fokus på valgkampen i 2011, sier hun.

– De viktigste sakene vi kommer til å prioritere framover er forsvaret av velferdsstaten, kampen for faste ansettelser og et verdig arbeidsliv, planen for en fossilfri framtid og kravet om å hente de norske soldatene hjem fra Afghanistan, slår den nyvalgte lederen fast.

KLIKK HER FOR PRESSEBILDER TIL FRI BRUK

DEN NYE LEDELSEN I RØDT:

Turid Thomassen (45) fra Lillehammer er ny leder i Rødt. Turid har lang fartstid fra RV og AKP. Hun representerer Rødt i kommunestyret på Lillehammer og er NTL-hovedtillitsvalgt ved Høgskolen i Lillehammer. Nå flytter hun til Oslo for å arbeide med Rødt på fulltid. Turid er samboer med stortingsrepresentant for SV, Aksel Hagen.

Ana Taylor López (57) fra Bamble er gjenvalgt som nestleder i Rødt. Ana kom til Norge i i 1980 som flyktning fra Uruguay. Der hadde hun sittet tre år i fengsel i en tvangsarbeidsleir under det daværende diktaturet.

Bjørnar Moxnes (29) fra Oslo er ny nestleder i Rødt. Bjørnar er tidligere leder av Rød Ungdom (2004 - 2006) og har siden sist kommunevalg vært 1. vara for Rødt i Oslo bystyre, samt gruppeleder for Rødts bystyregruppe.

Elin Volder Rutle (29) fra Ålesund er utdannet jordbruksøkolog og har vært partiets miljøpolitiske talsperson under forrige periode. Elin har også bakgrunn fra Rød Ungdom og var Rødts 2. kandidat ved stortingsvalget i Oslo.

Marie Sneve Martinussen (24) fra Kirkenes har bakgrunn fra miljøbevegelsen. Hun studerer samfunnsøkonomi og jobber som brukerstyrt personlig assistent. Dessuten spiller hun bass i indiepop-bandet My little pony.

Stian Nicolajsen (23) fra Bergen er tidligere generalsekretær i Ungdom mot EU. Han studerer samfunnsøkonomi og er ny kasserer i Rødt. Han er i tillegg styremedlem i Rødt Oslo og sitter i Nei til EUs råd.

Per Gunnar Skotåm (57) fra Oslo har lang politisk fartstid fra blant annet AKP og Nei til EU. Han arbeider som tunnelsprenger. Per Gunnar har stor kompetanse i internasjonale spørsmål og forsvarspolitikk. Han har flere ganger besøkt det krigsrammede Afghanistan.

Turid Kjernlie (58) fra Oslo har lang fartstid i RV og AKP og har tidligere sittet i Kvinneutvalget i Rødt. Turid arbeider i barnehage til daglig. Hun er også en av drivkreftene bak gratisavisa Rødt Nytt.

Vegard Velle (39) fra Oslo arbeider som journalist i Fagbladet. Han har en mangeslungen bakgrunn som aktivist i de sosiale bevegelsene. Han er også medlem i Internasjonale Sosialister.

Arnljot Ask (67) fra Ullensaker har lang fartstid fra RV og AKP og er internasjonalt ansvarlig i Rødt. Han har i mange år vært en viktig pådriver i den radikale antikrigs-bevegelsen i Norge. Arnljot jobber på partikontoret.

Beth Hartmann (58) fra Oslo har bakgrunn fra RV og AKP og er partisekretær i Rødt. Hun har erfaring fra bydelspolitikken og har sittet i styret for Vålerenga mot rasisme. Hun har tidligere jobbet som lærer, men arbeider i dag fulltid på partikontoret.

Åsmund Sunde Valseth (21) er tidligere nestleder i Rød Ungdom og er bystyremedlem for Rødt i Trondheim, der han sitter i Helse- og velferdskomiteen i bystyret. Til daglig studerer han samfunnsøkonomi.

For ytterligere kommentarer og intervjuavtaler, kontakt pressesekretær Mari Eifring: 92 28 06 82.