OBS!

Denne saken er flere år gammel. Innholdet kan være utdatert.

Torstein Dahle: - Klar høyrevri med Soria Moria II

På sykehusområdet åpnes det for nedleggelse av lokalsykehus. Formuleringen om at bruk av kommersielle private sykehus skal begrenses, er fjernet. Det presiseres også uttrykkelig at foretaksmodellen skal videreføres for sykehusene.

- Om uførepensjonen er det bare en rund formulering om å «sikre en fortsatt god uføreordning i Norge» . LO-kongressens krav om å tilbakevise helt konkrete planlagte kutt i uførepensjonen, er ikke imøtekommet av regjeringspartiene, sier Rødts leder Torstein Dahle.

- Den nye regjeringsplattformen er rund og uforpliktende når det gjelder tiltak for å bekjempe fattigdommen. Det til tross for at svikt på akkurat dette området var en av de sterkeste innvendingene mot det som ble gjort i den foregående fireårsperioden, sier Dahle.

Når det gjelder arbeidet for å redusere klimagassutslippene, legger også den nye plattformen opp til en fortsatt satsing på kjøp av utslippskvoter som tiltak for å «innfri» norske klimaløfter.

- Det er ingen utsikter til at egne utslippsreduksjoner skal føre Norge i mål sett opp mot de forpliktelsene vi har påtatt oss gjennom internasjonale avtaler, sier Dahle.

Norge vil fortsatt være en aktiv deltaker i krigføring i Afghanistan, og den nye plattformen gir ingen forhåpninger om at Norge skal gå ut av rollen som USAs våpendrager og puddel.

- Med en klar innstramming i en asylpolitikk som allerede på forhånd er sterkt preget av Frp-politikk, tydeliggjøres den klare høyredreiningen i denne nye plattformen, sier Dahle.

Oppgaven fremover er å styrke innsatsen i fagbevegelsen, antikrigsbevegelsen, sykehusaksjoner og andre folkelige bevegelser for å øve et press utenfra på Stortinget og regjeringen. Det er nødvendig for å kunne presse en lyserød og gusjegrønn regjering til å bli noe rødere og grønnere.


For spørsmål eller ytterligere kommentar: kontakt Torstein Dahle, leder Rødt (telefon 915 84 383).