OBS!

Denne saken er flere år gammel. Innholdet kan være utdatert.

Hva Rødt vil foreslå på Stortinget - ti punkter

Rødt har lagt frem en ti-punktsplan for hva vi vil gjøre og foreslå den første tiden på Stortinget. På lista står blant annet økte overføringer til kommunene for å dekke underskuddene, og et vedtak om varig vern av Lofoten og Vesterålen for å hindre oljeboring der.

- Vi kommer ikke til å bruke vår posisjon til å felle en rødgrønn regjering, for alternativet er mye dårligere. Likevel vil en vippeposisjon kunne være verdifull, fordi den kan bidra til å få vedtatt enkeltsaker og til å skape bevegelse på Stortinget, sier partileder Torstein Dahle.

Her er lista over hva Rødt vil foreslå:

  • Likelønnspott for å heve lavtlønnsyrkene i offentlig sektor
  • Heve sosialhjelpsatsene til SIFO-nivå
  • Ingen kutt i uførepensjon
  • Varig vern av havområdene i Lofoten og Vesterålen
  • Fjerne statsstøtten til Human Rights Service
  • Starte arbeidet med å trekke norske soldater ut av Afghanistan
  • Gjøre det ulovlig å ta ut profitt fra barnehager og sykehjem
  • Arbeidstillatelse for asylsøkere i behandlingsperioden av søknaden
  • Fjerne moms for frivillige lag og organisasjoner
  • Dekke kommunenes 2008-underskudd

Les mer hos Bergens Tidende, Nettavisen, NRK og VG.