OBS!

Denne saken er flere år gammel. Innholdet kan være utdatert.

Statkraft tar en Rimi-Hagen

- Det er en skandale at Statkraft, 100 prosent statseid og forvalter av svære norske vannkraftverdier, flyttet sin finansieringsvirksomhet til Belgia for å spare skatt, sier Rødt-leder Torstein Dahle. I 2008 hadde Statkraft en skattekostnad på bare 4,6 milliarder av sitt overskudd på 37,8 milliarder kroner, dvs. en effektiv skatt på 12 prosent.

- Stein Erik Hagen skal ha takk for at han har plumpet uti med det som er den gjengse skattemoralen på toppen av det norske klassesamfunnet, sier Dahle. - Det er en allment akseptert moral blant samfunnstoppene at man først nyter godt av de fordelene man kan få fra den norske staten, og så stikker man av fra regningen./p>

I 2008 flyttet Statkraft sin finansieringsvirksomhet fra Oslo til Brussel. Gjennom å opprette et eget datterselskap der, Statkraft Treasury Centre SA, kan konsernet nyte godt av spesielt gunstige belgiske skatteregler. Konserndirektør for finans Stein Dale uttalte til Dagens Næringsliv i januar at Statkraft på den måten oppnår en effektiv skattesats på rundt 10 prosent av inntekter som ellers ville ha vært beskattet med 28 prosent i Norge.

- Det er svært kritikkverdig at Statkraft, som forvalter en stor del av landets vannkraftverdier, flagger ut deler av overskuddet til Belgia for å spare skatt. Dette er verdier som er skapt i norske vannkraftrike distrikter, og så trikses de vekk på denne måten. Det er virkelig ille, og jeg vil på Stortinget fremme forslag om at Statkraft skal pålegges å avvikle det belgiske selskapet, sier Dahle, som er stortingskandidat for Rødt fra Hordaland.

- Det er ikke rart at Hagen har fått mye på kjeften de siste dagene fra andre rike mennesker for sitt dumme utspill, sier Dahle. - Det er trasig for dem å få satt søkelyset på hvordan dårlig skattemoral er en utbredt lidelse hos samfunnstoppene i Norge. Jeg bare minner om hvordan Gro Harlem Brundtland utnyttet et skattehull da hun flyttet til Nice på den franske middelhavskysten, og på den måten ble nullskattyter av sin statsministerpensjon på nær 700 000 kroner, sier han.

- Ikke rart at Hagen blir bedt om å holde munn, sier Dahle til slutt.

For ytterligere kommentarer: Torstein Dahle
mobil 91 58 43 83