OBS!

Denne saken er flere år gammel. Innholdet kan være utdatert.

Rødt vil redde Blåbærlia

Med nedleggelsen av Blåbærlia behandlingssenter forsvinner to tredjedeler av behandlingstilbudet for unge voksne med schizofrenilidelser i Bergen. «Å legge ned to tredjedeler av døgnbehandlingstilbudet for mennesker i alderen 18-30 år med schizofrenilidelser, er akkurat det motsatte av det som ble lovet. Laila Dåvøy fra Krf har tatt opp saken i Stortinget – men har møtt en kald skulder. Dessverre har ikke Rødt noen representant på Stortinget. I så fall skulle hun ha fått sterk støtte,» skriver Torstein Dahle i dette innlegget.

av Torstein Dahle, leder i Rødt og førstekandidat for Rødt Hordaland stortingsvalget 2009

I Bergens-området forsvinner snart to tredjedeler av det behandlingstilbudet som finnes på sykehusnivå for unge voksne (18-30 år) med schizofrenilidelser. Det skjer altså en dramatisk reduksjon av tilbudet innen psykiatri rettet mot unge mennesker. Alle politiske erklæringer sier at det motsatte skal skje: Tilbudet skal styrkes. Men det politisk sammensatte styret i Helse Bergen har vedtatt dette dramatiske kuttet – mot stemmene til de ansattes styrerepresentanter.

Da regjeringen tiltrådte i 2005, framla den «Soria Moria»-erklæringen. Noen av punktene i erklæringen var det bred oppslutning om. Ett av dem var løftet om å styrke tilbudet til unge med psykiske lidelser. I «Soria Moria»-erklæringen het det: «Det vil være en prioritert oppgave for Regjeringen å styrke tilbudet til mennesker med psykiske lidelser. Det er blant annet behov for å forbedre situasjonen innen akuttpsykiatrien. Det skal særlig legges vekt på barne- og ungdomspsykiatri, med styrking av både døgnbehandling og poliklinisk tilbud.»

Å legge ned to tredjedeler av døgnbehandlingstilbudet for mennesker i alderen 18-30 år med schizofrenilidelser, er akkurat det motsatte av det som ble lovet. Laila Dåvøy fra Krf har tatt opp saken i Stortinget – men har møtt en kald skulder. Dessverre har ikke Rødt noen representant på Stortinget. I så fall skulle hun ha fått sterk støtte.

Helse Bergens tilbud på sykehusnivå til unge voksne med schizofrenilidelse (alder 18-30 år) er plassert ved avd. for psykose under Psykiatrisk Divisjon ved Haukeland Universitetssykehus. Tilbudet gis ved seksjon HL2 ved Haukeland (7 plasser) og seksjon B1 og B2 ved Blåbærlia (hver med åtte døgnplasser og to dagplasser). Helse Bergen har vedtatt å legge ned seksjon B1 og omdanne HL2 til en utredningspost. Dermed forsvinner 15 av 23 behandlingsplasser på sykehusnivå til denne høyt prioriterte pasientgruppen.

Fra fagfolkene på dette feltet understrekes det at de distriktspsykiatriske sentrene ikke er i stand til å gi denne pasientgruppen et tilbud som kan overta for det tilbudet som går tapt, idet de er avhengige av å få et tilbud på sykehusnivå.

Fagfolk på området beskriver den kapasitetsreduksjonen som Helse Bergen gjennomfører, som helt katastrofal for den pasientgruppen dette rammer. Hele fagmiljøet, de tillitsvalgte, verneombudet, arbeidsmiljøutvalget, pasientombudet og representanter for pårørendeforeningen har argumentert klart mot nedleggelse uten å bli hørt.

Jeg tok saken opp i bystyrets Komité for helse og sosial. Problemet er at Helse Bergen ikke sorterer under kommunen. Helse Bergen er et bedriftsøkonomisk styrt helseforetak, takket være AP og Frp som med Høyre på slep presset igjennom at sykehusene skulle bli bedriftsøkonomisk styrte helseforetak. En tragisk beslutning. Og desto verre at styret i Helse Bergen kunne gjøre dette helt ubegripelige vedtaket, med Aps Ranveig Frøiland som styreleder, og med representanter fra SV, SP, Krf og H som styremedlemmer.

Det går ennå an å snu. Gjør det!

30.03.09 tok Torstein Dahle opp nedleggelsen av Blåbærlia gjennom et muntlig spørsmål i Bergen bystyre. Spørsmålet kan lastes ned i RTF-format her.

TV2: Kutt i krisetid