OBS!

Denne saken er flere år gammel. Innholdet kan være utdatert.

Fri programvare i det offentlige!

I lys av at virus har lammet det norske politiet samtidig som det franske kan fortelle om 50 millioner euro spart etter å ha byttet til Linux og fri kildekode mener Rødt tiden er overmoden for å innføre fri programvare ikke bare i politiet, men i hele det offentlige.

Den siste uken har vi sett to gode eksempler på hvorfor det offentlige bør slutte å bruke Microsoft Windows og annen lukket programvare.

Først ble det norske politiet infisert av et Windows-virus som nå lammer politiets arbeid, blant annet ligger politiets operative logg, PolitiOperativt system (PO), nede. Denne loggen er et vitalt verktøy i politiets jobb.

Så slapp det franske politiet en rapport som viste at de har spart 50 millioner euro siden de delvis skiftet til Linux og fri kildekode i 2004. I Frankrike planlegger de nå å flytte så mye som mulig over til fri programvare.

Rødt mener tiden er overmoden for å bytte ut dyr og dårlig programvare som gjør det offentlige prisgitt én kommersiell leverandør for sikkerhet, drift og funksjonalitet med programvare som har fri kildekode. Det sikrer både kostnadskutt, uavhengighet fra enkeltselskaper og bedre sikkerhet.

Rødt vil også at Norge tar et politisk valg og støtter opp om den demokratiske produksjonen av fri programvare. Demokratisk produksjon og fri programvare sikrer både direkte innflytelse på hva man skal utvikle og gir offentligheten innsyn i hvilke valg som er tatt.

Rødt ber derfor fornyingsminister Heide Grande Røys om å fase ut ufri programvare til fordel for fri programvare i alle systemer i det offentlige.

Kontaktperson: Daniel Søland Jackson
Mobil: 404 82 128
E-post: daniel@jackson.kz