OBS!

Denne saken er flere år gammel. Innholdet kan være utdatert.

Rødt gratulerer Venezuela

Rødt har gratulert Venezuela og presiden Chavéz med resultatet av folkeavstemningen 15 februar. Ja-flertallet var en seier for videreføringen av den bolivarske revolusjonen i Venezuela og for den anti-imperialistiske kampen både i hele Latin-Amerika og globalt.

Les hele brevet under:

Den Bolivarske Republikken Venezuelas ambassade i Norge,

Vennligst ta imot, og send videre til deres departement i Venezuela og deres president, de varmeste gratulasjoner fra partiet Rødt i Norge for resultatet i folkeavstemningen 15. februar!

Ja-flertallet var en seier for videreføringen av den bolivarske revolusjonen i Venezuela og for den anti-imperialistiske kampen både i hele Latin-Amerika og globalt. Resultatet gir det venezuelanske folket rett til å velge den presidenten de ønsker i det neste valget. Det er folket som får det siste ord. Fiendene av den bolivarske revolusjonenønsket å eliminere den mest sannsynlige lederen for revolusjonen fra valget i 2012.

Klassekampen i Venezuela er voldsom og har internasjonale følger.

Partiet Rødt vil gjøre vårt beste for å øke solidariteten med den bolivarske revolusjonen blant folk i Norge.

Solidariske hilsener, Partiet Rødt, Norge
Oslo 16 februar 2009

Embassy of the Bolivarian Republic of Venezuela in Norway,

Please accept, and forward to your Ministry in Venezuela and your President, the warmest congratulations from the Red Party, Norway, for the results of the Referendum February 15th!

The Yes vote was a victory for the prolongation of the Bolivarian revolution in Venezuela and the anti-imperialist struggle in all Latin America and globally. The results give the people of Venezuela the right to elect the President it chooses in the next election. It is the people that have the last say. The enemies of the Bolivarian revolution wanted to eliminate the most likely leading figure of the revolution in 2012.

The class struggle in Venezuela is fierce and has international repercussions. The Red Party will do our best to strengthen the solidarity with the Bolivarian revolution amongst the people of Norway.

Solidarity greetings

The Red Party, Norway
Oslo, February 16th 2009.