OBS!

Denne saken er flere år gammel. Innholdet kan være utdatert.

Ny bok om pensjonsreformen

null

Hvem tjener på pensjonsreformen?

Av Arne Rolijordet, Gunnar Rutle, Siri Jensen m.fl.

En ufullendt historie om markedsliberalistenes nedbygging av velferdsstaten. Måtte de mislykkes! Ubeskjedent sagt: Denne boka inneholder alt du trenger å vite om pensjonsreformen – og litt til. Skrevet enkelt og liketil.

Trenger du å vite noe om pensjonsreformen?
Ja, fordi de aller fleste vil tape store penger på reformen.
Ja, fordi dagens unge vil tape aller mest.
Ja, fordi dette antakelig er det største ranet av fellesverdier vi har sett i det moderne Norge.

  1. Beskrivelse av dagens pensjonssystem og av det nye som er vedtatt
  2. Forklaring på alle aktuelle ord og uttrykk
  3. Regnestykker som viser virkninga for virkelige mennesker, ikke idealkonstruksjoner
  4. Bevis for at reformen ikke er økonomisk nødvendig, slik regjeringa hevder
  5. Tanker om hvorfor Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti vil ødelegge for arbeidsfolk
  6. Om bløffene til Fremskrittspartiet
  7. Om hvem som virkelig tjener på pensjonsreformen
  8. Om hvorfor privat forsikring er dårlig og folketrygd bra
  9. Om det nye AFP, som bare har bokstavene felles med dagens ordning
  10. Om uføretrygda, kvinnene, ungdommen, innvandrerne

Snart tar de den offentlige tjenestepensjonen. Hva må gjøres?

Utdrag fra boken

Utgitt av tidsskriftet Rødt! (2008) ISBN 978 8829177850-1

Pris: kr 100 (pluss porto). 5 eksemplar eller fler portofritt. Boka kan bestilles fra Rødt, Osterhausgate 27, 0183 Oslo, raudt@raudt.no.