OBS!

Denne saken er flere år gammel. Innholdet kan være utdatert.

Anerkjenn Den Saharawiske Arabiske Demokratiske Republikken

Landsmøtet i Rødt krever at den norske regjeringen snarest går ut med en anerkjennelse av Den Saharawiske Arabiske Demokratiske Republikken (SADR), den siste kolonien på det afrikanske kontinentet, og oppretter diplomatiske forbindelser med Polisario.

Rødt ser med uro på at FNs spesialutsending, Peter van Walsum, som har ledet de siste sonderingene mellom frigjøringsbevegelsen Polisario og Marokko, langt på vei ber Polisario om å resignere og godta Marokkos annektering av den tidligere spanske kolonien. En anerkjennelse av SADR haster derfor nå og vil motvirke USA og Frankrike (og de fleste EU-landa) sin støtte til Marokko, som tillater kong Muhammed 6. og den marokkanske regjeringen i å sabotere både FN-forhandlingene og FN-oppdraget med å holde en folkeavstemning i Vest-Sahara.

SADR har status som uløst kolonispørsmål i FN. Republikken er anerkjent og medlem av Den afrikanske unionen, slik det var av AUs forløper, Organisasjonen for afrikansk enhet (OAU). Flere land i Afrika, deriblant Sør-Afrika som nå sitter i FNs sikkerhetsråd, har diplomatiske forbindelser med Polisarios regjering og anerkjenner Polisario som det saharawinske folkets eneste lovlige representant.

En norsk anerkjennelse av SADR nå vil også være på sin plass som en markering mot flere overgrep fra norsk næringsliv lik den som skjedde nå fredag 30.mai, da et skip kontrollert av Bergens-rederen Sundt ble tatt i frakt av 15 000 fosfat fra det okkuperte Vest-Sahara til Columbia. Det vil også signalisere en støtte til frigjøringsbevegelsen Polisario sitt krav om at utenlandsk utnytting av de rike fiskeressursene utenfor kysten av Vest-Sahara må stanses. Norsk UD frarådet allerede høsten 2007 norske bedrifter mot å handle, investere, drive ressursutnyttelse eller andre former for næringsvirksomhet i Vest-Sahara og viste til at dette kunne være i strid med folkeretten.

En anerkjennelse ville også markere en protest med Marokkos hardhendte behandling av saharawiske studenter som protesterer for saharawisk sjølstendighet i Marokko. En av disse, Ewaki Alkadimi, ligger nå hardt skadet på sjukehus etter å ha blitt kastet ut fra fjerde etasje i et hus. Norge bør bevilge de 30 000 kronene den norske Støttekomiteen for Vest-Sahara mener er nødvendig for å hindre at han blir livsvarig invalidisert.

Den svenske utenrikskomiteen diskuterer også Sahara i disse dager. Ved å anerkjenne SADR vil Norge, sammen med Sverige, Sør-Afrika i Sikkerhetsrådet og Afrikaunionen, bringe konflikten i Vest-Sahara opp på et høyere internasjonalt nivå. Ikke å anerkjenne SADR vil være et bidrag til USAs og Frankrikes forsøk på å gravlegge spørsmålet i sanden.

Denne uttalelsen er også sendt til Utenriksdepartementet v/utenriksminister Jonas Gahr Støre.