OBS!

Denne saken er flere år gammel. Innholdet kan være utdatert.

Torstein Dahle om utmeldingen fra Nils Amund Raknerud

"Som et parti som ønsker å vise åpenhet ikke bare om det som er positive nyheter, har vi lagt ut på nettsiden vår det utmeldingsbrevet som vi mottok på torsdag. Ved siden står en uttalelse fra meg, der jeg beklager at de meldte seg ut.

Jeg forstår det slik at du har meldt deg ut av Rødt på grunnlag av den situasjonsbeskrivelsen som står i utmeldingen fra de 7 i Bergen. Den er imidlertid helt feil. De utmeldte skriver om hvordan Rødts ledelse lokalt og sentralt ser på saken: "At medlemmer av partiet sprayer Stalin på vegger og knytter seg til den dogmatiske autoritære kommunistiske tradisjon er derimot uproblematisk".

Dette er for det første ikke en riktig beskrivelse av hva som har skjedd. Det er medlemmer av Tjen Folket som har sprayet Stalin-bilder på vegger i Bergen. Vi vet ikke noe om at det er medlemmer av Rødt som har gjort det (TF har hemmelig medlemskap). Vi tar skarp avstand fra en slik praksis.

Det er også fullstendig feil at Rødt er "et parti der Stalins navn igjen skal forherliges, samtidig som partiledelsen ikke tar umiddelbart avstand fra dette". Rødt har et klart syn på stalinisme og på det som Tjen Folket-gruppen står for.

Dels har vi det i vårt prinsipprogram. Dels har vi det i det som partiets ledelser i alle ledd står for, og i det som partiets medlemmer står for.

Personlig har jeg INGEN toleranse overfor Tjen Folket-gruppen og Stalin.

Jeg har likevel så langt ment at det ikke er riktig å bruke så mye av partiets oppmerksomhet og ressurser på Tjen Folket, som en eksklusjon vil medføre.

Vi er et lite parti med begrensede ressurser, og vi står nå midt oppe i en knallhard kamp der regjeringen gjennom AFP-forliket og uravstemningen for tariffoppgjøret prøver å rane 400 milliarder kroner fra arbeidsfolk i Norge.
Vi jobber for å få Norge ut av krigen i Afghanistan. Vi har valgt å prioritere å bruke kreftene på slike saker framfor eksklusjonsprosesser.

Uansett er det den ideologiske kampen mot Tjen Folket som er den viktigste, altså det å få alle til å skjønne at Tjen Folket står for et reaksjonært og perverst syn på hva et revolusjonært parti Norge anno 2008 skal være.

Beste hilsen Torstein Dahle

Nils Amund Rakneruds utmeldingsepost:

Til Rødt
Osterhausgata
Oslo

En verden uten utbytting, undertrykkelse og krig står under Rødt logo.


Jeg kan ikke være medlem i et parti der Stalins navn igjen skal forherliges, samtidig som partiledelsen ikke tar umiddelbart avstand fra dette.
Dette med "uten undertrykking" har liten troverdighet så lenge medlemmer av Tjen folketgruppa får operere som medlemmer av Rødt.Jeg baserer min avgjørelse i all hovedsak på Rødts nettside, samt Tjen Folkets hjemmeside. Torstein Dahles toleranse overfor Tjen Folketgruppa og Stalin i denne sammenheng er splittende.
Jeg trodde vi hadde kvittet oss med liket i lasten.


Med hilsen

Nils Amund Raknerud"