OBS!

Denne saken er flere år gammel. Innholdet kan være utdatert.

Internasjonale sosialister inn i Rødt

Vedtak fra Internasjonale sosialisters landsmøte 12.-13. januar 2008:

Internasjonale sosialister vedtar med dette å gå inn i Rødt.

IS vil delta aktivt i Rødts politiske arbeid i lokallagene og andre fora. Vi vil gå aktivt inn for å rekruttere nye medlemmer til Rødt. Vi mener at det er behov for et slagkraftig parti til venstre for regjeringa, og ønsker å være med og utvikle Rødt til partiet som den radikale venstresida og de sosiale bevegelsene trenger. Vårt perspektiv er at Rødt kan utvikles til et åpent parti med et klart engasjement i forhold til nyliberalisme, krig, rasisme og klimaendinger.

IS vil samtidig fortsette med utgivelse av egen publikasjon og opprettholde en medlemskontingent til vår egen organisasjon.

IS oppfordrer alle medlemmer til å tegne medlemskap i Rødt.

Vedtatt 13.01.08

Internasjonale sosialister og Rødt
Internasjonale sosialister