OBS!

Denne saken er flere år gammel. Innholdet kan være utdatert.

Hent soldatene hjem!

null

Underskriv oppropet for å trekke alle norske soldater ut av Afghanistan.

Demonstrasjon 24 november for å få de norske soldatene ut av Afghanistan

Vær med og protester mot NATOs okkupasjonskrig i Afghanistan og den norske krigsdeltakelsen!

Afghanistanløpeseddel (pdf)

Tid: Lørdag 24. november, kl 13.
Sted: Eidsvolls plass, foran Stortinget

FORELØPIGE APPELLANTER: Kleiv Fiskvik, leder i LO Oslo, Torstein Dahle, leder i Rødt, Kirsti Bergstø, leder i Sosialistisk Ungdom, Mimir Kristjansson, leder i Rød Ungdom, Erling Borgen, journalist og dokumentarist, Reiulf Steen, tidligere leder av Det norske Arbeiderparti.