OBS!

Denne saken er flere år gammel. Innholdet kan være utdatert.

”Økningen” i kommunenes frie inntekter er en nedgang

De frie inntektene i kommunesektoren kommer ikke til å få en reell økning med 1,5 milliarder kroner i 2008, slik det står i statsbudsjettet og i nesten alle budsjettkommentarer. Tallene i statsbudsjettet betyr tvert imot at de kommer til å få en reell nedgang på nesten 800 millioner kroner i 2008. Effekten blir verst for kommunene, der den reelle nedgangen blir på mer enn 900 millioner kroner. De frie inntektene til fylkeskommunene vil få en svak reell vekst på litt over 100 millioner kroner, basert på statsbudsjettets egne anslag.

Årsaken til de misvisende tallene og kommentarene er et triks som norske regjeringer har brukt i mange år, ved at de sammenligner med gamle anslag som de vet er feil, i stedet for å bruke de nyeste regnskapsanslagene for 2007 som sammenligningsgrunnlag.

Både i 2007 og 2008 viser tallene en reell nedgang i kommunesektorens frie inntekter, og begge år er det kommunene som rammes, mens fylkeskommunene har en svak forbedring. I 2007 anslås det en reell nedgang på ca 100 millioner kroner, mens nedgangen i 2008 altså anslås til nesten 800 millioner kroner i kommunesektoren under ett..

Derfor blir det nok langt mellom jubelropene fra landets rådmenn denne gang. Desto verre er det selvsagt for innbyggerne, som får merke virkningene på kroppen.

Myten om balanse i kommuneøkonomien baserer seg dels at det kom en ganske stor, gledelig overraskelse på slutten av 2006 som følge av overraskende store skatteinntekter. Den lettet på trykket ganske mye. Dels bygger myten om balanse på at svært mange kommuner fortsetter å ha uforsvarlig få hjemmebesøk hos pleietrengende og fortsetter å ha tomme svømmebassenger. Ved å holde utgiftene kunstig lavt, ser det ut som om budsjettene balanserer..

Det er grovt misvisende når regjeringens i sine budsjettkommentarer gir inntrykk av at ”veksten på 1,5 mrd. i frie inntekter” kan brukes til å dekke det ene gode formål etter det andre. En av de frekkeste er påstanden om at ”Veksten i frie inntekter legger forholdene til rette for at kommunene kan etablere 2000 nye årsverk i eldreomsorgen i 2008”. Dette utsagnet er det rett og slett ingen dekning for.


Torstein Dahle
leder Rødt
91 58 43 83