OBS!

Denne saken er flere år gammel. Innholdet kan være utdatert.

Torstein Dahle: RVs beste valg noensinne!

I fylkestingsvalget har RV fått 42 771 stemmer, som utgjør 2,1 prosent av alle avgitte stemmer. Det er en framgang på 13 120 stemmer fra 2003-valget, dvs. 44 prosent flere stemmer enn RV fikk da. På tross av at RV denne gang ikke stilte liste i Nord-Trøndelag og Finnmark slo vi rekorden fra 1999, da vi fikk 41 469 stemmer.

RV økte sin representasjon fra 8 til 11 fylkestingsrepresentanter (inkl. Oslo). De tre nye er i Nordland, der vi økte fra en til to, Telemark der vi ikke var representert i forrige periode, og Oslo, der vi økte fra to til tre. Kvinneandelen økte fra 38 prosent i 2003 til 45 prosent nå.

I kommunevalget fikk RV 41 241 stemmer. Så mange stemmer har vi aldri noensinne fått i kommunevalg. I tillegg deltok vi i felleslister som fikk 3650 stemmer. I 2003 var de tilsvarende tallene 32 165 og 3 269. Dette er desto bedre siden vi denne gang stilte liste i 78 kommuner mot 102 kommuner i 2003. Antallet kommuner gir likevel ikke et riktig bilde, fordi RV stort sett stiller liste i folkerike kommuner. Dermed var det 60,9 prosent av velgerne som kunne stemme på RV-liste denne gang, mot 66,4 prosent av velgerne i 2003-valget.

RV-listene oppnådde denne gang gjennomsnittlig 3,1 prosent av stemmene i de kommunene vi stilte. I 2003 var det tilsvarende tallet 2,4 prosent.

Mye oppmerksomhet har med god grunn blitt rettet mot ordførervalget i Risør, der RVs Knut Henning Thygesen ble valgt med stor margin. RV samler ikke på verv for vervets egen skyld, men for å bruke det på en annen måte, med vekt på å engasjere hele befolkningen i saker som er viktige for byen.

Det har vakt oppsikt at RV gikk fram fra 2,6 til 7,9 prosent i Tromsø. Men det har vært stor framgang også mange andre steder. Viktigst er utvilsomt at RV økte sitt stemmetall i Oslo med 75 prosent, fra 8 075 til 14 130. I Høyanger ble RVs stemmetall mer enn tredoblet, og vi gått fram fra 3,2 til 11,5 prosent. I Vefsn, som også omfatter Mosjøen, gikk vi fram fra 6,2 til 9,3 prosent. I Ringerike, som også omfatter Hønefoss, økte vi fra 3,2 til 5,7 prosent, og i Nesodden kommune økte vi fra 3,3 til 5,8 prosent.

I 17 kommuner fikk vi 19 nye kommunestyrerepresentanter, og vi kom bl.a. inn i byene Skien, Kristiansand og Kristiansund, samt i Bærum og Ski. I 9 andre kommuner mistet vi 9 representanter, hvorav 3 fordi vi ikke stilte liste, og en fordi kommunestyrets størrelse ble redusert. Mest alvorlig var det å miste en representant i Bergen og i Finnmarksbyene Alta og Hammerfest. Vi har nå 66 kommunestyrerepresentanter.

Vi gjorde vårt beste valg noensinne i Oslo, Moss, Ski, Oppegård, Nesodden, Lørenskog, Skedsmo, Eidsvoll, Ringerike, Nedre Eiker, Øvre Eiker, Risør, Kristiansand, Søgne, Time, Haugesund, Kvinnherad, Kvam, Fjell, Lindås, Høyanger, Malvik, Melhus, Vefsn, Harstad og Tromsø.

Ellers er det viktig å framheves Solidaritetslista i Notodden, der RV deltar. Den gikk fram fra 16,7 til 26,1 prosent og vant fire nye kommunestyreplasser. Gjennom felleslister i Bamble og Radøy fikk vi inn to nye RV-ere i kommunestyrene. Felleslistene i Nøtterøy, Meland og Målselv hadde noe tilbakegang og tapte i alt fire mandater.

Kvinneandelen av RVs kommunestyrerepresentanter i kommende periode er 36 prosent, mot 30 prosent i forrige periode. Selv om det er framgang, er vi selvsagt ikke fornøyd med en så lav andel. En av de store utfordringene framover blir å bringe den opp i minst 50 prosent.


Listestillingen ved dette valget ble vesentlig påvirket av at stiftelseslandsmøtet som dannet partiet Rødt, der RV inngår, ble holdt 10.-11. mars, bare tre uker før innleveringsfristen for valglistene. Dette var utvilsomt en viktig grunn til at antall valglister ble så sterkt redusert. Det at partiorganisasjonen har vært under omlegging i det siste halvåret, har også påvirket evnen til å organisere valgkampen.

I lys av dette er det grunn til å være godt fornøyd med at Rødt starter sin oppbygging med et valg som tok igjen hele den nedgangen som RV opplevde fra valget i 1999.

I dette valget har SV mistet omtrent halvparten av sine stemmer. Flere har stilt spørsmål om ikke RV burde ha gått sterkere fram i denne situasjonen. Denne debatten er viktig. Jeg vil i denne omgang nøye meg med å påpeke at RV altså har tatt tilbake det som RV ved tidligere valg har mistet. Jeg vil også påpeke at SV og AP til sammen har nokså nøyaktig samme oppslutning i dette årets valg som de hadde i 1999. SVs gode valg i 2003 har nok i betydelig grad dreid seg om at SV har tatt stemmer fra partier lengre til høyre. Det er dermed ikke uten videre rimelig å tro at når SV mister stemmer igjen, så skal disse forventes å gå til RV. Men jeg understreker at dette er et tema som må diskuteres i RV/Rødt, og at det jeg har skrevet her, slett ikke er noen fyllestgjørende analyse.


17. sept. 2007

Torstein Dahle