RV/Rødt støtter asylmarsjen

Situasjonen i Afghanistan er verre enn på lenge, og det er umenneskelig å sende folk tilbake til krigen der, sier nestleder i Rødt, Ingrid Baltzersen. Norge må la være å sende mennesker tilbake til en krig vi selv deltar i og har medansvar for, fortsetter hun. De afghanske flyktningene må få lovlig opphold i Norge.

I underkant av hundre av de afghanske flyktningene i Norge følger nå den gamle pilegrimsleden fra Nidaros til Oslo i en asylmarsj for å be om ikke å bli sendt tilbake til krigen, og for å komme i kontakt med innbyggerne langs ruten. Mange av de afghanske flyktningene lever ulovlig i Norge, under kummerlige forhold. De risikerer at politiet plukker dem ut av asylmarsjen og sender dem tilbake til krigen i Afghanistan. Dette er modige mennesker som kjemper for en viktig sak, vi i Rødt oppfordrer alle som kan til å støtte med penger eller praktisk hjelp, sier Ingrid Baltzersen, nestleder i Rødt.

For nærmere opplysninger om asylmarsjen og muligheter til å hjelpe, se http://www.asylmarsj.no/.

Kontakt Ingrid Baltzersen mob. 98876578 for kommentar.

Foto: Copyright © Eskil Hadland, Støttenettverket for afghanske flyktninger