OBS!

Denne saken er flere år gammel. Innholdet kan være utdatert.

Rødt Vågan: Strukturmeldinga – et svik mot kysten og Soria Moria

For alle dem som trodde på løftene fra Soria Moria, om at den såkalte rød-grønne regjeringa skulle stoppe privatiseringa av fiskeriallmenningen og legge om til en politikk som kom fiskerisamfunnene og miljøet til gode, så er strukturmeldinga en stor skuffelse og et svik mot kysten. Det er særdeles skuffende at SV også på dette området har solgt ut det de oppnådde på Soria Moria.

Storkapitalen i næringa, med støtte fra Sjømannsforbundet og kvotebaronene i Fiskarlaget, har igjen demonstrert hvem det er som styrer fiskeripolitikken. I liten grad skiller strukturmeldinga seg fra Svein Ludvigsens privatisering og eierkonsentrasjon av fiskerrettighetene.

Intensjonene fra Helga Pedersens strukturutvalg om over tid å avvikle privat eiendomsrett til svømmende fisk i havet, er snudd på hodet: Nå foreslår regjeringa eiendomsrett også til nye kvoter - i 20 år, mens allerede tildelte kvoter beholdes og kan omsettes i 25 år. Når det gjelder kystflåten, går regjeringa lengre enn Ludvigsen, for nå skal også kystflåten mellom 11 og 15 meter innlemmes i systemet med kjøp og salg av rettigheter.

Dette er ei oppskrift for å halvere sjarkflåten og kjøre resten på børs, med ytterligere press for å hule ut Deltakerloven. Kystrederi med eiere på Aker Brygge og stråmenn i Svolvær eller Gryllefjord - er det slik fiskerisamfunnene skal reddes?

Rødt Vågan er enig med Norges Kystfiskarlag om at kystens rett til å livberge seg av havet må erobres tilbake. Privat eiendomsrett til utdelte kvoter må avvikles etter maksimalt 15 år. Strukturering av båter under 15m må ikke tillates. Det er i dag ikke overkapasitet i kystflåten. I 2006 var det 50 000 tonn torsk, hyse og sei som ikke ble fisket opp av denne flåtegruppen, og i år er det nærmest fritt torskefiske for kystflåten under 11meter. I dag er den minste kystflåten den mest lønnsomme i næringa, den mest miljøvennlige i form av drivstofforbruk pr kilo fisk, den flåten som sysselsetter flest pr fanget kvantum, og de båtene som klarer svinginger i driftsgrunnlaget best.

På denne bakgrunn avviser Rødt Vågan regjeringas strukturmelding, og vil arbeide for at Stortinget endrer den i tråd med de opprinnelige målsetningene om å skape en fremtidsrettet fiskeripolitikk for hele kysten.

21. mars 2007, Rødt Vågan, Gunnar Aarstein