Hvorfor ut av NATO?

Dette er et internt studiehefte som legger grunnlaget for diskusjoner om NATO i Rødt. Nettutgaven av heftet vil bli oppdatert etter hvert med nye bidrag, hvis partiet utvikler mer politikk på området og når det skjer noe som bør omtales/kommenteres

Foto: Marjan Blan / Unsplash

I kjølvannet av Russlands invasjon av Ukraina blåste NATO-debatten opp igjen i Norge. Rødt ble kraftig utfordret på vårt standpunkt om at Norge må melde seg ut av NATO. Oppslutningen om NATO økte i befolkningen og den økte i vår velgermasse og blant våre medlemmer.

For partiets ledelse så ble utfordringen å stå i stormen. Rødts prinsipielle standpunkter ble fornyet i form av uttalelser både fra Sentralstyret og Landsstyret. Samtidig så blomstret debatten i partiet og behovet for få fram mer kunnskap, mer underlag for partiets syn meldte seg.

I 2018 utga Internasjonalt Utvalg og Rød Ungdom sammen et lite studiehefte – «Nato gjør Norge mindre trygt» i forbindelse med den store NATO-øvelsen Trident Juncture. Dette heftet ligger fortsatt på våre nettsider. Men vi så raskt at innholdet måtte oppdateres og utvides. En avklaring i Arbeidsutvalget plasserte oppgaven hos undertegnede og Internasjonalt Utvalg.

Innholdet er i størst mulig grad bygd opp rundt alminnelige fakta, partiets uttalelser og program samt noen artikler som drøfter analytisk sider ved imperialisme, kapitalisme og stormaktspolitikk. Disse bakgrunnsartiklene er søkt å holde seg innenfor rammen av partiets vedtatte politikk.

Studieheftet stiller en del spørsmål til diskusjon, men dette er ikke en obligatorisk diskusjon i partiet. Partilagene står fritt til å diskutere alle sider ved den forsvarspolitiske utfordringen vi står overfor i dag med krigen i Russland og NATOs globale ekspansjon.

Artiklene er stort sett skrevet i juli og august og må leses i den tidsrammen for det er helt klart at utviklingen framover vil både bekrefte eller avkrefte, utvide og endre tidsbildet. Artiklene er skrevet av undertegnede med innspill fra andre medlemmer i Internasjonalt Utvalg.

Oslo september 2022

Finn Olav Rolijordet, redaktør (økonomiansvarlig i Rødt og AU-medlem)

Arnljot Ask, medlem i Internasjonalt Utvalg

Last ned heftet som PDF: