Nasjonal aksjonsdag mot Forskjells-Norge

Lokalvalget kan avgjøre om forskjellene fortsetter å øke eller om fellesskapsløsningene vinner fram. Lørdag 10. september markerer vi at det er ett år igjen til valget, med en landsomfattende aksjonsdag mot Forskjells-Norge.

Foto: Ihne Pedersen

Hvem som styrer lokalt har mye å si for livene våre. Det er kommunene og fylkene som har ansvaret for de fleste av velferdstjenestene vi alle er avhengige av, og kommunene er dessuten arbeidsgiver for veldig mange.

Rødt jobber for et desentralisert Norge med levende distrikter. Det trengs likeverdige tjenestetilbud over hele landet. Rødt mener at staten skal fullfinansiere oppgaver som overføres til kommunene. Virkeligheten kan ikke tilpasses budsjettene – budsjettene må tilpasses virkeligheten. Viktige offentlige oppgaver bør løses nærmest mulig befolkningen de er til for.

Om et år er det valg. Målingene viser at vi kan stå overfor en ny høyrebølge. Det vil bety mer privatisering, mer sentralisering, flere kutt og nedleggelser og større forskjeller.

En ny høyrebølge vil være et stort tilbakeskritt i kampen mot Forskjells-Norge. I en tid hvor prisene øker og mange får det vanskeligere, er mer høyrepolitikk det siste vi trenger. I vanskelige tider er det fellesskap som fungerer.

Rødt vil gjøre lokalvalget til en redningsaksjon for fellesskapsløsningene. Vi vil skape levende kommuner og fylker med fullverdige tjenestetilbud. Vi trenger et lokaldemokrati der folk blir hørt og der avstanden mellom innbyggere og folkevalgte er minst mulig. Der det er kort vei til hjelp om du blir syk eller skadet. Der ingen barn blir kastes ut av barnehagen fordi foreldrene har problemer med å betale. Der alle kommer seg rundt fordi kollektivtilbudet er styrket.

Vi vil skape kommuner og fylker som blir en drivkraft i kampen mot Forskjells-Norge. Vil du være med?

Bli med på landsomfattende aksjonsdag 10. september

10. september går startskuddet for den lange valgkampen. Vi inviterer både lokallag og enkeltmedlemmer uten lag til å bli med på den landsomfattende aksjonsdagen lørdag 10. september. Fyll ut påmeldingsskjema for å bestille materiell.

Bestillingsfrist: fredag 1. juli

Spørsmål om aksjonsdagen? Kontakt

Brage Aronsen

Brage Aronsen

Kampanjeansvarlig

92691142

brage@roedt.no