Nasjonal aksjonsdag for likelønn

Norske kvinner tjener fortsatt bare 89,6 % av det menn tjener i gjennomsnitt. Lørdag 21. mai tar vi til gatene landet rundt for å kreve effektive tiltak mot lønnsforskjeller mellom kjønnene.

I dagens Norge tjener kvinner bare rundt 89 % av det menn gjør. Kvinner jobber også mer ufrivillig deltid, tar en større andel av det ulønna arbeidet hjemme og taper for menn i lederstillinger.

Flere kvinner enn menn har høyere utdanning, likevel ser vi at kvinner taper på arbeidsmarkedet. De kvinnedominerte yrkene har lavere status og lønnes veldig mye lavere enn «typiske mannsyrker» med like lang utdanning.

Rødt jobber for en egen likelønnspott utenfor rammen i tariffoppgjøret for å heve kvinners lønn og for å utjevne lønnsulikhetene.

Mer om Rødts forslag til tiltak for likelønn

Tolv år har gått siden Likelønnskommisjonen la fram sine forslag i 2008. Men fortsatt tjener kvinner bare 89 kroner for hver hundrelapp menn tjener. Det foregår en systematisk nedvurdering av den jobben som gjøres i kvinnedominerte yrker. En verdsettingsdiskriminering som gjør at mange kvinner blir ufrie, avhengige av mannens inntekt og velvilje.

Kvinner tjener fortsatt mindre enn menn, også når vi bare ser på lønnsforskjeller mellom dem som jobber heltid. Ulikhetene følger kvinner hele livet.

Denne urettferdigheten må ta slutt. Det er tid for likelønn.

Rødt jobber for:

  • En likelønnspott for de kvinnedominerte yrkene i offentlig sektor, som kommer i tillegg til de ordinære tariffoppgjørene, og som fordeles etter forhandlinger mellom partene.
  • At kvinnedominerte yrker må kunne få mer i lønnsoppgjør enn ramma for frontfagene for å oppnå likelønn og heving av kvinnelønna.
  • Lovfestet rett til å jobbe heltid.

Fakta om lønnsforskjeller i Norge

  • Gjennomsnittlig månedslønn for alle kvinner sett under ett i fjor var 47 190 kroner. Tilsvarende for menn var 53 710 kroner. Det utgjør en lønnsforskjell på 12,1 %.
  • Kvinners gjennomsnittlige bruttoinntekt er 397 500 kroner, mot menns 567 400 kroner.
  • Heltidsansatte kvinner tjener i snitt 89,6 % av heltidsansatte menns lønn.
  • Dette er omtrent det samme som at kvinner jobber gratis fra lønsj og ut dagen hver fredag.

Kilde: Fri Fagbevegelse og Statistisk Sentralbyrå.

-> Her kan du finne snittlønna for kvinner og menn i over 350 yrker: Så mye mer tjener menn enn kvinner