Landsmøte 2021

Rødts landsmøte ble avholdt 4. - 7. mars 2021. Landsmøtet ble gjennomført digitalt for første gang.

Se leders tale til landsmøtet:

Dokumenter vedtatt av landsmøtet:

Landsstyrets beretning med landsmøtets merknader

Dokument behandlet av Rødts landsmøte 2021

Rødts arbeidsprogram 2021 - 2025 (Bokmål)

Vedtatt på landsmøtet i 2021

Handlingsplan 2023 - 2025

Rødts handlingsplan for 2023 - 2025

Informasjon og sakspapirer sendt ut i forkant av landsmøtet:

Saksliste for landsmøtet

Landsstyret har vedtatt følgende saksliste for landsmøtet:

  1. Konstituering
  2. Beretning
  3. Regnskap
  4. Vedtekter
  5. Handlingsplan
  6. Retningslinjer for budsjett
  7. Arbeidsprogram
  8. Uttalelser (Utgår grunnet digital gjennomføring)
  9. Valg av ledelse og revisorer

Landsmøtet starter med innsjekking fra kl 1000 torsdag 4. mars. Første sak på dagsorden er konstituering klokka 1100.

Tidsplan finner du her.

Informasjon til pressen finner du her.

Dokumenter til landsmøtet:

Konstituering

Behandles på Rødts 9. landsmøte 2021

Landsstyrets beretning 2019 til 2021

Behandles på Landsmøte 2021

Regnskap

til behandling på Rødts 9. landsmøte 2021

Stortingsgruppas regnskap

Dokument til landsmøtet 2021

Vedtekter til landsmøte 2021

Vedtekter med linjenummer for landsmøtebehandling

Komiteens forslag til handlingsplan 2021-2023

Til behandling på Rødts landsmøte 2021

Handlingsplankomiteens innstillinger på innkomne forslag

Handlingsplankomiteens innstillinger på innkomne forslag til Rødts landsmøte 2021

Komiteens forslag til Økonomiske retningslinjer

Den forberedende landsmøtekomiteens oppdaterte innstilling til økonomiske retningslinjer.

Komiteens forslag til arbeidsprogram 2021 - 2025

Til behandling på Rødts landsmøte 2021

Oversikt over delte innstillinger til arbeidsprogrammet

Behandles på Rødts landsmøte 2021

Hjelpedokument til nytt arbeidsprogram

Hjelpedokument til delegatene på landsmøte 2021

Alle forslag til arbeidsprogrammet med innstillling

Oversikt over alle forslag til arbeidsprogrammet med innstilling (xlsx-fil). Oversikten inneholder ikke redaksjonelle forslag.

Nominasjonskomiteens innstilling

Rødts landsmøte 2021

Forslagsfrister

10. november frist for å levere forslag til arbeidsprogram

10. desember frist for å levere forslag til alle andre saker

Tidligere innkallinger og dokumenter

Delegatfordeling landsmøtet 2021

Delegatgrunnlag og fordeling til landsmøtet 2021

1. innkalling til landsmøtet 2021

1. innkalling til landsmøtet 2021 sendt til lag, distrikter og landsstyret.

Komiteens forslag til arbeidsprogram 2021 - 2025

Til behandling på Rødts landsmøte 2021

Vedtekter til landsmøte 2021

Vedtekter med linjenummer for landsmøtebehandling

Komiteens forslag til handlingsplan 2021-2023

Til behandling på Rødts landsmøte 2021

Komiteens forslag til Økonomiske retningslinjer

Den forberedende landsmøtekomiteens oppdaterte innstilling til økonomiske retningslinjer.

Diskusjonsnotat fra vedtektskomiteen

Diskusjonsnotat fra vedtektskomiteen til endringer i partiets vedtekter.

Informasjon om forslagslevering

Veiledning til hvordan stille forslag til landsmøte 2021

Jokke Fjeldstad

Jokke Fjeldstad

Landsmøtesekretær

22989052

jokke@raudt.no