Landmøte 2021 tidsplan

Tidsplan for landsmøtet

Torsdag 4. mars

Fra kl. 9.00:Innsjekking i MyMeet

Digitalt opprop i MyMeet

Pålogging i Zoom

11.00:Landsmøtet åpner

Sak 1. Konstituering

12.30: Lunsj

13.30: Sak 7. Arbeidsprogram

Innledning ved Marie Sneve Martinussen, leder for den forberedende arbeidsprogramkomiteen

14.00: Arbeidsprogram – debatt og vedtak

12. Natur

14.45:

21. Landbruk

15. Dyrevern

16.00: Middagspause

17.30: Arbeidsprogram – debatt og vedtak forts.

32. Imperialisme

33. Militær og sivil beredskap

34. Internasjonal handel

18.30:

2. Arbeidsliv

9. Trygder og NAV

10. Pensjon

19.30:

25. Folkestyre og ytringsfrihet

27. Urfolks rettigheter

30. Ungdom

31. Digitalpolitikk

38. Kultur og medier

20.00: Møteslutt

Fredag 5. mars

9.00: Arbeidsprogram – debatt og vedtak forts.

5. Barnevern

6. Barnehage

7. Skole

8. Fagskole, høyskoler, universitet og forskning

9.45:

1. Økonomi

10.30: Pause

10.45: Arbeidsprogram – debatt og vedtak forts.

11. Klima

13. Miljøgifter og avfall

11.45:

14. Samferdsel og kollektivtransport

12.30: Lunsj

13.30: Votering over forslag fra redaksjonskomité for arbeidsprogram

14.00: Arbeidsprogram – debatt og vedtak forts.

4. Helse

15.00: Leders tale

16.00: Middagspause

17.30: Arbeidsprogram – debatt og vedtak forts.

16. Industri

17. Olje og gass

18. Kraftproduksjon

18.45:

20. Fiskeri

19.30: Møteslutt

Lørdag 6. mars

9.00: Sak 8. Valg

Innledning ved Ingeborg Steinholt, leder for den forberedende nominasjonskomiteen
Debatt

10.15: Pause

10.30: Arbeidsprogram – debatt og vedtak forts.

35. Internasjonal solidaritet

36. Flyktninger, asyl og innvandring
26. Antirasisme

11.15:

22. Kvinnekamp

12.30: Lunsj

13.30: Votering over forslag fra redaksjonskomite for arbeidsprogram

14.00: Arbeidsprogram – debatt og vedtak forts.

23. Bolig

15.00:

28. Skeiv politikk

29. Funksjonshemmedes rettigheter
24. Distriktspolitikk

37. Justispolitikk

39. Idrett

16.00: Middagspause

17.30: Sak 5. Handlingsplan

Innledning ved Silje Kjosbakken, leder for den forberedende handlingsplankomiteen

Debatt og vedtak

18.45: Sak 2. Beretning

Innledning ved partisekretær Benedikte Pryneid Hansen

Debatt og vedtak

19.30: Møteslutt for dagen

Søndag 7. mars

9.00: Sak 3. Regnskap

Innledning ved økonomiansvarlig Finn Olav Rolijordet

Debatt og vedtak

Sak 6. Retningslinjer for budsjett debatt og vedtak

9.40: Votering over forslag som ble oversendt redaksjonskomiteene lørdag

12.00: Lunsj

13.00: Sak 8. Valg

Votering

14.00: Sak 4. Vedtekter

Innledning av Sissel Hallem, leder for den forberedende vedtektskomiteen

Debatt og vedtak

16.00: Avslutning

16.30: Møte heves