Kvinnesamling

Lørdag 16. januar inviterer Rødt til digital kvinnesamling. Dette er første samling for våre kvinnelige listekandidater, tillitsvalgte og aktivister i det viktige året 2021.

Lørdag 16. januar arrangerte Rødt kvinnesamling. Her kan du se opptak av innledningene:

Forskjells-Norge i et kvinneperspektiv


Med Marie Sneve, første nestleder i Rødt

Et anstendig arbeidsliv for alle

Med Sofia Rana, bystyrerepresentant for i Oslo og tidligere faglig tillitsvalgt i Kabinansattes forening

Ta ordet og debatteknikk

Med Charlotte Therkelsen, folkevalgt i Kragerø og sentralstyremedlem

God møteledelse er feminisme i praksis

Med Ane Margrethe Ugelvik, daglig leder og produsent for Márkomeannu

Inkluderende partikultur

Med Benedikte Pryneid Hansen, partisekretær i Rødt