Spent advent

Spent advent er en fortelling i 24 deler, med tekst og tegning av Knut Nærum. Han har forsøkt å forene a) tradisjonelle forestillinger om Julenissens karakter, med b) beinhard kapitalismekritikk. Det er en vanskelig balansegang. Har den lykkes? Svaret får du bare ved å åpne en luke hver dag.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24