Helse- og beredskapsseminar

Fredag 5. februar inviterer Rødt til digitalt helse – og beredskapsseminar. Åpent for alle interesserte!

Med helseforetaksmodellen blir Norges offentlige, skattefinansierte spesialisthelsetjeneste organisert og drevet ut fra markedsøkonomiske prinsipper. Det har vært en økonomisk motivert nedbygging av helseberedskapen, der såkalt effektivisering har vært viktigst, ikke å sikre beredskapen. Folk over hele landet har blitt nødt til å kjempe for sitt lokalsykehus, sin fødeavdeling, sin akuttavdeling.

Vi inviterer ansatte, sykehusaktivister og andre interesserte til digitalt seminar for å diskutere alternativer til foretaksmodellen og helseberedskap.

Når: Fredag 5. februar kl 10:00 - 13:00
Hvor: Zoom (påmeldte får tilsendt link på e-post)
Påmelding: seher.aydar@stortinget.no

Program

10:00: Bjørnar Moxnes ønsker velkommen

10:10: Hvorfor avvikle foretaksmodellen?

Ved Dag Johansen, overlege ortopedi, Helgelandssykehuset Rana, og en av forfatterne av Motmeldingen til helseforetaksreformen.

10:25: Sentralisering og nedleggelser

  • Kampen for fødeavdelinger ved Anja Solvik, Bunadsgeriljaen.
  • Kampen for lokalsykehusene ved Finn Olav Rolijordet, Leder av aksjonen Sammen for lokalsykehusene - nei til hovedsykehus, og Rødt-politiker.

10:45: Helseberedskap: Lærdommer fra det siste året

  • Erfaringer fra ansatte i kommunal helse og omsorgstjeneste ved Elisabet Sausjord, sykepleier og avdelingsleder i hjemmetjenesten i Tromsø.
  • Erfaringer fra sykehusansatte ved Bjørn Wølstad-Knudsen, leder Fagforbundet Sykehus og Helse Oslo.

11:05: Hva er alternativet til foretaksmodellen?

  • Berit Mortensen, jordmor og leder Rødts helseutvalg.
  • Torgeir Bruun Wyller, professor i geriatri og styreleder i Helsetjenesteaksjonen.
  • Bjarne Jensen, professor i forvaltningsøkonomi og styreleder i Alternativ til helseforetaksmodellen.

11:30: Hvordan bør sykehusene organiseres?

  • Silje Naustvik, første nestleder i Norsk Sykepleierforbund.
  • Bjørn Wølstad-Knudsen, foretakstillitsvalgt for Fagforbundet ved OUS.
  • Christian Grimsgård, Tillitsvalgt for legeforeningen ved OUS.

12:15: Paneldebatt – Hva kan et nytt stortingsflertall få til etter 2021?

Med representanter fra AP, SP, SV og Rødt.