Rødts Gaza-kampanje: Stans bombinga - stans okkupasjonen

Her finner du konkrete forslag for hva medlemmer, lokallag og folkevalgte kan gjøre for å stanse bombinga av Gaza og oppheve okkupasjonen av Palestina.

Foto: Hosny Salah

Hva kan Rødts medlemmer gjøre?


Det er frustrerende å se på grusomhetene i Palestina og føle at man ikke kan gjøre noe. Her har vi samlet noen konkrete forslag.

Vis din støtte:

Bytt profilbilde til det som ligger under her. Her finner du en oppskrift på hvordan bytte profilbilde på Facebook. Som beskrivelse til bildet kan du for eksempel skrive “Les mer: https://roedt.no/stopp-bombinga-av-gaza

DITT NYE PROFILBILDE: Høyreklikk på bildet og velg "Lagre som" for å laste ned bildet. På mobil holder du lenge på bildet og velger lagre eller last ned.

Bildet kan også lastes ned ved å klikke her:

Profilbilde: La Gaza leve

Bilde som kan brukes som profilbilde på sosiale medier.

Vis også støtte ved å bruke palestinaskjerf og andre effekter som synliggjør at man er palestinavenn. Kan kjøpes bl.a. på https://www.palestinabutikken.no/.

Send penger:

Boikott:

Unngå varer produsert på okkupert jord: https://palestinakomiteen.no/boikott-israel/

Bli med i Palestinakomiteen: 

https://palestinakomiteen.no/medlem/ (pris 100 kr første år, lav kontingentsats på 250 kr for folk med dårlig råd etter det)

Send protest til den israelske ambassaden:

Skriv gjerne din egen protest, eller bruk dette som inspirasjon:

Jeg tar sterk avstand fra Israels bombing, blokade og angrep på sivilbefolkningen i Gaza.

Israels blokade stopper tilgang på mat, vann, strøm og drivstoff, og gjør det umulig å hjelpe alle som nå trenger livsnødvendig hjelp og lider. Den kollektive avstraffelsen Israel utfører av sivile i massiv skala er en krigsforbrytelse.

Israel har i tiår etter tiår brutt folkeretten, og de siste ukers bombeangrep og fordrivelse av over én million palestinere er etnisk rensing og en forbrytelse mot menneskeheten. Hele verden er nå vitner til hva som skjer i Palestina. Selv kjente forsvarere av Israels okkupasjon hever nå stemmen mot Israels krigsforbrytelser og massedrap på sivile.

Ser dere ikke at dere står stadig mer alene? Har dere ingen respekt for sivile liv og menneskerettigheter? Finnes det ingen grenser for maktbruk?

Jeg krever at Israel følger folkeretten og at dette massedrapet på sivile vi alle er vitner til, tar slutt umiddelbart. Jeg krever at Israel må oppheve okkupasjonen av Palestina, stanse bombingen og blokaden av Gaza.

Her er adressen til Israels ambassade: plt@oslo.mfa.gov.il

Du kan også sende mail til statsminister Jonas Gahr Støre: postmottak@smk.dep.no

Lær mer:

Tips til ting å se på, høre på og lese:

Samarbeid med fagbevegelsen:

Kontakt din fagforening og hør om de skal lage støtteuttalelser eller vise solidaritet på andre måter, og tilby deg å bidra.

Hva kan Rødts lokallag gjøre?

  • Bidra på støttemarkeringer: Kontakt Palestinakomiteen lokalt, de har ofte god oversikt over markeringer som planlegges. Spør om det trengs hjelp til noe. Kontaktinfo finnes her.
  • Arranger åpent møte om bombingen av Gaza og palestinernes sak. Tips: Animasjonsfilmen «Tårnet» fungerer bra som oppvarming. Filmen kan strømmes gratis fra Filmoteket (krever bibliotekslånekort).
  • Sosiale medier: Bytt header på lokallagets Facebook-side

HEADER TIL FACEBOOK: Høyreklikk på bildet og velg "Lagre som" for å laste ned bildet. På mobil holder du lenge på bildet og velger lagre eller last ned.

La Gaza leve banner

Klikk for å laste ned bilde som kan brukes som header på Facebook.

Generell Palestina-løpeseddel (for skjerm)

Last ned løpeseddelen og del den.

Generell Palestina-løpeseddel (for trykk)

Last ned fila, send den til et trykkeri, og del den ut på stand.

Hva kan Rødts lokale folkevalgte gjøre?

Hva gjør Rødt?

En oversikt over hva våre folkevalgte har gjort rundt i landet (per 1. des 2023)

Bergen:

Vi stilte spørsmål om byrådsleder ville gjøre som Oslo og flagge 29. november. Dessverre fikk vi negativt svar.

Vi fremmet en eventuelt-sak på gårsdagens bystyremøte om å sende en oppfordring til regjeringen om å anerkjenne Palestina uten forbehold. Minst halvparten av bystyret motsatte seg debatt, så saken ble hverken debattert eller votert over.

Leverte representantforslag om om boikott av israelske og andre selskaper som medvirker til folkerettsbrudd (dette behandles innen seks måneder).

Fremmet en interpellasjon sammen med SV om å inngå vennskapsbyavtale med Hebron. Dette var opprinnelig et forslag fra Rødt i forrige bystyreperiode som ble behandlet i vår. Da fikk vi akkurat ikke flertall. Siden det er ny periode ønsket vi å prøve på nytt. Høyre fristilte sin gruppe i spørsmålet i går, og vi fikk dermed med én eneste stemmes overvekt flertall. Følgende ble vedtatt: «I samsvar med de kriteriene som Bergen bystyre har fastsatt for inngåelse av nye vennskapsbyavtaler, ber Bergen bystyre byrådet om å initiere en dialog med den palestinske byen Hebron for å etablere en intensjonsavtale (Letter of Intent), hvor hensikten er å etablere en vennskapsbyavtale.»

Dønna:

Fikk enstemmig tilslutning til følgende forslag: "Kommunestyret i Dønna ber regjeringen sette i gang prosessen med at Norge anerkjenner Palestina som en suveren stat jevnfør Osloavtalen."

Indre Østfold:

Sendt inn spørsmål om kommunen har investeringer i Israel

Kinn:

Sendt inn interpellasjon om flagging og solidaritetsmarkering 29. november.

Kragerø:

Fikk vedtatt flagging med det palestinske flagg den 29. november

Rana:

Fikk vedtatt flagging med det palestinske flagg den 29. november

Trondheim:

Fikk gjennomslag for flagging med palestinsk flagg 29. november.

Ullensaker:

Fikk vedtatt solidaritetsmarkering med lyssetting av klokketårnet i Palestinsk farger.

Fikk vedtatt følgene uttalelser:
1. Alle mennesker, av alle folkeslag og religioner, er ukrenkelige og umistelige, og denne anerkjennelsen er et viktig grunnlag for fred i verden. Ullensaker kommune oppfordrer til våpenhvile mellom palestinere og israelere. Fortsatt våpenbruk vil aldri føre til fred.

2. Kommunen advarer også mot en spredning av konflikten i regionen, og oppfordrer til at man på Gaza sørger for at sårede umiddelbart får hjelp, at sivile beskyttes, at humanitær bistand slipper gjennom til den hardt rammede befolkningen i mye større grad enn nå. Kommunen oppfordrer også til at alle gisler, må frigis.

Voss:
Interpellasjon "Stans bombinga - stans okkupasjonen" enstemmig vedtatt.

Rødt har fremmet spørsmål om kommunen har innkjøp fra/investeringer i Israel.


Hva gjøres på Stortinget?


En oversikt over hva våre folkevalgte på Stortinget har gjort så langt (per 1. nov 2023):

DEBATT: De første dagene vokste kravet om å stanse bistand til Palestina seg stort, Rødt presset på sånn at FrP og KrF ikke fikk det som de ville. Dette handler ikke «bare» om penger, men at det å stanse bistand ville vært et politisk signal om at Norge støttet Israel.

FORSLAG: I mai leverte vi et større forslag på Stortinget om å anerkjenne Palestina og forby varer fra okkupert land - Rødt kjemper såklart palestinernes sak også når det ikke er på dagsorden. Sammen med Palestinakomiteen samlet vi inn 20 000 underskrifter som ble overlevert til utenrikskomiteen på Stortinget.

UTSPILL: Vi har utfordret regjeringa på å kalle Israels krigføring for krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten

UTSPILL: Vi pressa på for at regjeringen skulle kreve våpenhvile.

UTSPILL: Krav om at norske våpen ikke skal gå til Israel.

FØLGER OPP VEDTAK: Landsstyret vedtok en uttalelse der vi slår fast at Israel bryter folkeretten, driver etnisk rensing og utsetter palestinerne for apartheid (alt dette er ting man har god dokumentasjon på, bl.a. fra FN). Uttalelsen har også en rekke konkrete krav som stortingsgruppa jobber for å få pressa med på å skrive om, som våpenembargo mot Israel.