Rødts Gaza-kampanje: Stans bombinga - stans okkupasjonen

Her finner du konkrete forslag for hva medlemmer, lokallag og folkevalgte kan gjøre for å stanse bombinga av Gaza og oppheve okkupasjonen av Palestina.

Foto: Hosny Salah

Hva kan Rødts medlemmer gjøre?


Det er frustrerende å se på grusomhetene i Palestina og føle at man ikke kan gjøre noe. Her har vi samlet noen konkrete forslag.

Vis din støtte:

Bytt profilbilde til det som ligger under her. Her finner du en oppskrift på hvordan bytte profilbilde på Facebook. Som beskrivelse til bildet kan du for eksempel skrive “Les mer: https://roedt.no/stopp-bombinga-av-gaza

DITT NYE PROFILBILDE: Høyreklikk på bildet og velg "Lagre som" for å laste ned bildet. På mobil holder du lenge på bildet og velger lagre eller last ned.

Bildet kan også lastes ned ved å klikke her:

Profilbilde: La Gaza leve

Bilde som kan brukes som profilbilde på sosiale medier.

Vis også støtte ved å bruke palestinaskjerf og andre effekter som synliggjør at man er palestinavenn. Kan kjøpes bl.a. på https://www.palestinabutikken.no/.

Send penger:

Boikott:

Unngå varer produsert på okkupert jord: https://palestinakomiteen.no/boikott-israel/

Bli med i Palestinakomiteen: 

https://palestinakomiteen.no/medlem/ (pris 100 kr første år, lav kontingentsats på 250 kr for folk med dårlig råd etter det)

Send protest til den israelske ambassaden:

Skriv gjerne din egen protest, eller bruk dette som inspirasjon:

Jeg tar sterk avstand fra Israels bombing, blokade og angrep på sivilbefolkningen i Gaza.

Israels blokade stopper tilgang på mat, vann, strøm og drivstoff, og gjør det umulig å hjelpe alle som nå trenger livsnødvendig hjelp og lider. Den kollektive avstraffelsen Israel utfører av sivile i massiv skala er en krigsforbrytelse.

Israel har i tiår etter tiår brutt folkeretten, og de siste ukers bombeangrep og fordrivelse av over én million palestinere er etnisk rensing og en forbrytelse mot menneskeheten. Hele verden er nå vitner til hva som skjer i Palestina. Selv kjente forsvarere av Israels okkupasjon hever nå stemmen mot Israels krigsforbrytelser og massedrap på sivile.

Ser dere ikke at dere står stadig mer alene? Har dere ingen respekt for sivile liv og menneskerettigheter? Finnes det ingen grenser for maktbruk?

Jeg krever at Israel følger folkeretten og at dette massedrapet på sivile vi alle er vitner til, tar slutt umiddelbart. Jeg krever at Israel må oppheve okkupasjonen av Palestina, stanse bombingen og blokaden av Gaza.

Her er adressen til Israels ambassade: plt@oslo.mfa.gov.il

Du kan også sende mail til statsminister Jonas Gahr Støre: postmottak@smk.dep.no

Lær mer:

Tips til ting å se på, høre på og lese:

Samarbeid med fagbevegelsen:

Kontakt din fagforening og hør om de skal lage støtteuttalelser eller vise solidaritet på andre måter, og tilby deg å bidra.


Hva kan Rødts lokallag gjøre?

  • Bidra på støttemarkeringer: Kontakt Palestinakomiteen lokalt, de har ofte god oversikt over markeringer som planlegges. Spør om det trengs hjelp til noe. Mange planlegger bl.a. markeringer på solidaritetsdagen 29. november. Kontaktinfo finnes her.
  • Arranger åpent møte om bombingen av Gaza og palestinernes sak
  • Sosiale medier: Bytt header på lokallagets Facebook-side

HEADER TIL FACEBOOK: Høyreklikk på bildet og velg "Lagre som" for å laste ned bildet. På mobil holder du lenge på bildet og velger lagre eller last ned.

La Gaza leve banner

Klikk for å laste ned bilde som kan brukes som header på Facebook.

Hva kan Rødts lokale folkevalgte gjøre?

Hva gjøres på Stortinget?


En oversikt over hva våre folkevalgte på Stortinget har gjort så langt (per 1. nov 2023):

DEBATT: De første dagene vokste kravet om å stanse bistand til Palestina seg stort, Rødt presset på sånn at FrP og KrF ikke fikk det som de ville. Dette handler ikke «bare» om penger, men at det å stanse bistand ville vært et politisk signal om at Norge støttet Israel.

FORSLAG: I mai leverte vi et større forslag på Stortinget om å anerkjenne Palestina og forby varer fra okkupert land - Rødt kjemper såklart palestinernes sak også når det ikke er på dagsorden. Sammen med Palestinakomiteen samlet vi inn 20 000 underskrifter som ble overlevert til utenrikskomiteen på Stortinget.

UTSPILL: Vi har utfordret regjeringa på å kalle Israels krigføring for krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten

UTSPILL: Vi pressa på for at regjeringen skulle kreve våpenhvile.

UTSPILL: Krav om at norske våpen ikke skal gå til Israel.

FØLGER OPP VEDTAK: Landsstyret vedtok en uttalelse der vi slår fast at Israel bryter folkeretten, driver etnisk rensing og utsetter palestinerne for apartheid (alt dette er ting man har god dokumentasjon på, bl.a. fra FN). Uttalelsen har også en rekke konkrete krav som stortingsgruppa jobber for å få pressa med på å skrive om, som våpenembargo mot Israel.