For en ny og moderne abortlov

Rødt mener abortnemndene hører fortida til.

Foto: Rødt Nytt

Dagens abortlov med abortnemnder er umoderne og utdatert. Abortnemndene kom inn i abortloven flere år før loven om pasientrettigheter. Nemndene hadde to funksjoner da de kom: styrke legenes posisjon og å kontrollere kvinner. De har den samme funksjonen i dag. For mer enn 95% av abortene finner samfunnet at det går fint å stole på at kvinnene gjør gode og riktige vurderinger.

Fortsatt må om lag 500 kvinner årlig møte foran en nemnd som skal avgjøre om hun skal få abort eller ikke, det betyr at kvinner som på alle andre områder i livet er samtykkekompetente blir satt under vergemål i abortnemnda. Det hjelper ikke at nemndene er enig i kvinnenes vurderinger i mer enn 95% av tilfellene. Når kvinner forteller om sine møter med abortnemndene er det avmakt og raseri de fleste forteller om.

Abortnemndene hører fortida til og Rødt vil arbeide aktivt sammen med kvinnebevegelsen for å få en ny og moderne abortlov som har kvinners helse og reproduktive rettigheter som formål.

-> Tilbake til uttalelser fra landsmøtet 2023