Faglig konferanse 2022

Faglig utvalg i Rødt inviterer til partiets første nasjonale faglige konferanse siden 2018. 25. - 27. november blir ei helg med nettverksbygging, erfaringsutveksling, politisk skolering og debatt.

Dette er konferansen for deg som vil være med å diskutere situasjonen for fagbevegelsen i Europa og Norge, strategi for å motvirke de økende forskjellene, samarbeid mellom Rødt og fagbevegelsen lokalt og på fylkesnivå, strømkamp og pensjonskamp. Ikke minst er dette for deg som vil bidra til at Rødt kommer et skritt nærmere målet om å være et nytt arbeiderparti.

Konferansen er åpen for alle medlemmer, men vi oppfordrer spesielt faglige tillitsvalgte og aktivister til å melde seg på.

Program

Fredag

19:00-21:00: Pubaften på Folk i Storgata
Tema: Europa i forandring: Situasjonen for fagbevegelsen og venstresida.

Panelsamtale med Ingeborg Eliassen, journalist og forfatter av blant annet «Harde tider. Det nye arbeidslivet i Europa»; Idar Helle, historiker og utreder i De Facto og Halvor Fjermeros, politiker, journalist og forfatter av blant annet «Uro i euroland». Samtaleleder: ubekreftet.

Lørdag

08:30-09:00: Registrering

09:00-09:20: Velkommen v/Markus Hansen, faglig leder i Rødt

09:20-12:15: Tariffpolitikk og kampen mot økte forskjeller

 • Økte forskjeller og styrkeforholdet mellom arbeidskjøpere og fagbevegelsen v/Silje Josten Kjosbakken, 2. nestleder i Rødt.
 • Frontfagsmodellen fra industriperspektiv v/Steffen Høiland, leder Fellesforbundet avdeling 57 Nord Rogaland.
 • Hvordan påvirker frontfagsmodellen lønnsdannelsen i offentlig sektor v/Natalia Zubillaga, leder NTL UiO.
 • Streikemakt i offentlig sektor v/Stine Westrum, leder Fagforbundet Helse, Sosial og Velferd Oslo.

12:15-13:00: Lønsj

13:00-16:10: Strategi for å styrke fagbevegelsen

 • Innleie og den norske modellen, eksempler fra verftsindustrien v/Rose Maiken Flatmo, tidligere organisasjonsarbeider i Fellesforbundets avd. 118 Hardanger Sunnhordland.
 • Erfaringer fra privat sektor v/Alexander Hopland-Wøien, leder Fellesforbundet avd. 601 Tømrer og Byggfagforeningen.
 • Erfaringer fra offentlig sektor v/Vanessa Riviere, leder yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst i Fagforbundet Barn og oppvekst Oslo.
 • Krav om redusert arbeidstid for skift- og turnusarbeid v/Liv Bjørnhaug Johansen, sykepleier, forfatter av «Den lange vakta» og rådgiver for Rødt på Stortinget.

16:10-16:20: Pause

16:20-18:00: Pensjon

 • Pensjonsreform, LO og regjeringa v/Gudrun Høverstad, leder Pensjonsutvalget for alle og Jorunn Folkvord, leder Pensjon for alle.

18:00: Avslutning

19:00: Felles middag

Søndag

09:00-10:40: Strømkamp

 • Strømprisprisa v/Sofie Marhaug, stortingsrepresentant for Rødt og Boye Ullmann, AU-medlem i Industriaksjonen og faglig sekretær i Rødt.

10:40-10:50: Pause

10:50-12:15: Rødt som nytt arbeiderparti

 • Trondheimsmodellen v/Svein Olav Aarlott, tidligere hovedtillitsvalgt og forhandlingsleder i Fagforbundet Trondheim.
 • Forholdet mellom partilag og fagbevegelse lokalt v/Maren Njøs Kurdøl, gruppeleder for Rødt i Vestfold og Telemark.

12:15-13:00: Lønsj

13:00-15:00: Rødt som nytt arbeiderparti forts.

 • Hvordan komme nærmere målet om Rødt som nytt arbeiderparti? v/Markus Hansen

15:00-15:15: Avslutning

Praktisk info

Når: Fredag 25. til søndag 27. november

Hvor: Folk i Storgata, Storgata 36J, Oslo (fredag) og Fafos kurs- og konferansesenter, Borggata 2B, Oslo (lørdag og søndag).

Deltakeravgift: Det koster ingenting for medlemmer å delta, men lokallagene blir belastet 1500 kroner per deltaker. Faglig utvalg oppfordrer lokallagene og fylkeslagene til å samarbeide om økonomien, da vi vet at det er veldig ulik økonomi i lokallagene. Husk at lagene kan søke Rødt sentralt om økonomisk støtte.

Reiseutgifter: Dette dekkes av deltakeravgiften. Ingen egenandel for deltakerne. Vi bruker Reisebazaar for bestilling av reise, så du trenger ikke legge ut selv. Mer informasjon kommer på epost etter påmelding.

Mat: Mat er inkludert, også middag lørdag.

Overnatting: Overnatting dekkes ikke av deltakeravgiften. Vi håper så mange som mulig av tilreisende har mulighet til å overnatte hos venner og bekjente i Oslo, og at så mange som mulig av deltakerne som bor i Oslo kan tilby overnattingsplass. Husk at du også kan søke lokallaget ditt om dekning av overnatting, og at lokallagene kan søke støtte fra partiet sentralt.

Påmelding

Bruk denne lenken eller fyll ut skjemaet under:

Spørsmål? Ta kontakt med:

Rainer Svartrapmo

Rainer Svartrapmo

Konferanseansvarlig

41297051

rainer.svartrapmo@gmail.com