Hva mener Rødt om kjøp av F-35 kampfly?

Foto: Kaszynzki, Lockheed Martin/CC.

Spørsmål og svar om innkjøp av F-35 kampfly:

Hvorfor er Rødt motstander av kampflykjøpet?

Hovedgrunnen er at flyene ikke er ment for å forsvare Norge, men kjøpes inn for å være lojale med USA og for å kunne delta i angrepskrig for NATO. Det er først og fremst et angrepsfly, og er ikke laget for å forsvare egne grenser og luftrom. Med andre ord bruker vi enorme summer på et fly som låser oss til å følge USAs utenrikspolitikk i mange tiår fremover, og stille opp i nye angrepskriger.

I tillegg er kampflyene så dyre at det både går på bekostning av andre deler av Forsvaret og på bekostning av satsing på andre viktige oppgaver som skole, helse og klimakutt. Derfor er prosjektet en katastrofe både for Forsvaret og for velferden vår.

Hva er alternativet?

Rødt mener det er grunnleggende feil å bygge opp forsvaret vårt rundt et mål om å vinne en luftkamp over Norge. Derfor vil vi nedprioritere kampfly og heller styrke det mobile luft- og kystvernet på land og til sjøs for å kunne forsvare norsk luftrom på den måten. Dette vil ikke bare være god antikrigspolitikk, men også en langt mer framtidsretta forsvarspolitikk enn resten av partiene står for.

Hvorfor kjøper Norge flyene?

Som NRKs kommentator Hallvard Sandberg har slått fast – flyet blir kjøpt fordi vi er venn med USA, fordi det kan avskjære russiske fly og fordi det kan bombe fattige bønder når vi blir bedt om det.

Hvorfor mener Rødt kampflykjøpet svekker Norges militære forsvarsevne?

Fordi vi legger alle eggene i en kurv, et kampfly som ikke engang er utviklet med tanke på å forsvare egne grenser og luftrom. Og prisen på flyene er så høy at resten av Forsvaret svekkes. Det eneste en motstander trenger å gjøre, er å sørge for at flyene våre aldri kommer seg på vingene, så er vi nesten uten forsvarsevne. Innkjøpet kan også svekke Norges sikkerhet, fordi det øker faren for at Norge blir en krigsskueplass i militære trefninger mellom stormaktene.

Foto: Soldatnytt/CC.

Også NATO-tilhengere bør spørre seg om F-35 er tilpasset den nye forsvarspolitiske situasjonen. Til Dagbladet (8. november 2017) har NATOs generalsekretær meldt at den nye hovedprioriteringen framover blir forsvaret av medlemslandenes grenser. Da er det verdt å merke seg at en høytstående general i det amerikanske luftforsvaret, Michael Hostage, har slått fast at F-35 ikke er et fly som er bygget for å forsvare eget territorium.

Men vi har allerede kontrakt på 28 fly, begynt å betale for dem og fått de første flyene levert til Norge, er det ikke for sent å avbryte kjøpet nå?

De som støtter flykjøpet vil alltid si at det er umulig å snu nå, men sannheten er at det er helt nødvendig å avbryte flykjøpet. Hvis ikke vil det ikke finnes penger til de andre delene av Forsvaret, og det vil gå hardt utover forsvarsevnen.

Når vi går inn for å si opp hele kontrakten nå, kan det hende at Lochheed Martin vil kreve oss for 28 fly, selv om ikke alle er levert enda. Men det kan vi forhandle om, og eventuelt kan vi selge dem videre.

Det vil uansett være billigere enn å fortsette. Drift og vedlikehold vil være den aller dyreste delen av den totale prislappen, og vil vet ikke hvor stor den til slutt blir. Regninga vokser fortsatt, levetidskostnadene på flyene er justert opp med nær 25 prosent på fire år.

Les mer om bestillingsprosessen for flykjøpet her.

Foto: Norwegian Refugee Council/Sam Tarling/CC.

Må et NATO-land ha kampfly?

Nei: Albania, Latvia, Estland, Litauen og Slovenia har ikke egne kampfly, selv om de er med i NATO. New Zealand har på sin side avskaffet luftvåpenet sitt, i 2001 solgte de flyene og fikk slik mer penger til andre deler av militæret. De har fortsatt et fungerende militære, som har hatt styrker i Irak, Afghanistan og deltatt i kampen mot IS.

Hvor lenge kan vi fortsette å bruke F-16?

Flyene har i snitt brukt opp litt mer enn 6000 av 8000 flytimer. Over 35 år etter at første F-16 landet i Norge er det altså fortsatt omtrent 25 prosent av flytimene igjen. Levetiden kan også utvides ved å begrense bruken til kun innenriks bruk og trening. Da vil man kjøpe seg tid til å bygge opp de militære kapasiteter som trengs som alternativ for kampfly.