Gruppemøter for Rødt Voss

Gruppemøter for nye og gamle medlemmer og sympatisører.

Gruppemøte 03. Juni HST

Gruppemøte 26. August HST

Gruppemøte 14. Oktober HST

Gruppemøte 11. November HST

Gruppemøte 09. Desember HST

HST = heradsstyremøte

Gruppemøtene er lagt til torsdager kl 19.00-21.00, en uke før heradsstyremøta. Møtestaden er til vanlig på Tinghuset. Men tid og sted kan avvike, ta derfor kontakt om du normalt sett ikke får mail fra oss.

kontakt info: voss@raudt.no

Eller bruk våre kontakter på roedt.no/voss