TiSA

Norge må trekke seg fra de hemmelige forhandlingene om TiSA, og offentliggjøre avtalen det forhandles om.

Avtalen omhandler alt av tjenester. Dette dreier seg om den delen av vårt samfunn som vi kaller velferdsstaten. Om skole, sykehus, vann, energi – alle tjenester som gjør at samfunnet tar ansvar for fellesskapet. TiSA vil åpne dørene for mer utenlandsk eierskap av bedrifter i Norge, med tilhørende forventet kaos i norsk arbeidsliv. Dette er en alvorlig trussel mot fagorganisering og trygge arbeidsplasser. Avtalen vil også forby landene å ta tilbake tjenester som er privatisert. Det som blir privatisert under en regjering, kan ikke gjøres til offentlig virksomhet under en senere. Slik blir store deler av norsk politikk avviklet. Det blir ingenting å diskutere.