Rødt Vestfold og Telemark søker organisasjonssekretær

Rødt Vestfold og Telemark søker organisasjonssekretær i 50% stilling. Vi ønsker å utvide stillingsbrøken etter hvert.

Foto: Anja Rolland

Rødt Vestfold og Telemark har hatt en voldsom medlemsvekst det siste året, og vi forventer et rekordvalg i 2023. Nå ser vi et stort behov for å bygge organisasjonen fremover. En viktig del av organisasjonssekretærens oppgave vil være oppfølging av lokallagene, hjelpe til med etablering av nye lokallag og bidra til aktivitet i hele fylket. Stillingen innebærer også å svare på daglige henvendelser og fordele henvendelser til rette vedkommende i organisasjonen.

Som organisasjonssekretær for Rødt Vestfold og Telemark vil du samarbeide tett med vårt styre. Vi vil frikjøpe et medlem av arbeidsutvalget på deltid slik at han/hun/hen fungerer som arbeidsleder. I tillegg har arbeidsutvalget særlig tett kontakt og oppfølging av organisasjonssekretæren.

Rødt Vestfold og Telemark er en organisasjon i utvikling, og som organisasjonssekretær vil du få mulighet til å være med på denne utviklingen. De daglige arbeidsoppgavene kan variere, men de vil bla. omfatte:

  • Kontakt med lokallagene og koordinering av markeringer og arrangement
  • Forberedelse av ulike arrangement og møter (lokalleie, annonsering, m.m.)
  • Besvare henvendelser på telefon og e-post
  • Lage nyhetsbrev
  • Arbeid på nettsider og sosiale medier
  • Arbeid med presseutspill ved behov
  • Samarbeid med fylkestingsgruppa ved behov

Vi ser etter en person som har erfaring fra organisasjonsarbeid på ulike nivåer og som er godt kjent med Rødts politikk. Evne til å jobbe selvstendig, samarbeide og kommunisere godt skriftlig er viktige egenskaper vi ser etter.

Erfaring og kjennskap til lokallagsarbeid, organisasjons- og kontorarbeid vil bli vektlagt.

Noe kvelds- og helgearbeid må påregnes. Det er en stor fordel om søker disponerer egen bil.

Du ansettes hos Rødt sentralt men arbeidssted vil variere. Du har tilgang på kontorplass i Skien, men noe arbeidstid må påregnes å være på reise i fylket og vi tilrettelegger for hjemmekontor ved behov. Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til tariffavtale mellom Handel og Kontor og Rødt.

Søknadsfrist: 31. mars 2022

Tiltredelse: Snarest

Søknad sendes marenkurdol@yahoo.no

Spørsmål om stillingen kan rettes til fylkesleder Maren Kurdøl: 95824866 / marenkurdol@yahoo.no