Utlysning av sekretærstilling

Rødt Stavanger søker en sekretær i 50% stilling. Sekretæren har ansvar for å følge opp lokallaget i Stavanger og Rødt sine folkevalgte i Stavanger kommunestyre.

Om ønskelig kan stillingen utvides til 100% i vår, da laget skal ansette en valgkampsekretær frem mot valget. Avhengig av valgresultat og økonomisk situasjon er det mulighet for fortsatt utvidet stillingsbrøk etter valget.


Arbeidsoppgaver:


I lokallaget:

Skrive referater fra styremøter

Føre regnskap

Kommunikasjon med medlemmer

Oppdatere sosiale medier

Kontoroppgaver


I kommunestyregruppen:

Holde kontakt med våre folkevalgte, koordinere arbeidet på tvers av utvalg

Avlaste gruppeleder ved behov, bidra til å lese sakspapirer, og hente ut relevant informasjon

Føre regnskap


Noe møter på kveldstid må påregnes.


Vi søker en person som er samfunnsengasjert og opptatt av politikk. Strukturert og selvstendig, med gode kommunikasjonsevner.


Sekretæren oppfordres til å fagorganisere seg i Handel og kontor.

Kvinner og personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke.


Vi har tariffavtale med handel og kontor. Lønn etter denne overenskomst.


Spørsmål om stillingen kan rettes til gruppeleder for Rødt Stavanger Sara Mauland (sara.mauland@gmail.com/‭41646631)‬ eller lokallagsleder Pål Asle Pettersen (zangpa@gmail.com/98029346).


Søknadsfrist: 30. november


På vegne av Rødt Stavanger

Pål Asle Pettersen og Sara Nustad Mauland