Utlysning av masterstipend

Vi lyser ut 1 stipend til masterstudenter 2021-2022

Rødt Stavanger lyser ut stipend til studenter som ønsker å levere masteroppgave knyttet til sosiale boliger høsten 2022.

Vi har ett stipend med en sum på kr. 10 000. Søknadene vurderes på grunnlag av masteroppgavens relevans, studentens fagfelt og prosjektbeskrivelse. Alle studenter som er tilknyttet et masterprogram innenfor sosialfag eller samfunnsfag kan søke.

Boligpolitikk har effekter som kan knyttes til ulike nivå og fokusområder. Boligsosiale virkemidler rettet mot vanskeligstilte på boligmarkedet er et aktuelt eksempel. Det er ikke et kriteria at dette er hovedtemaet i oppgaven, men ønskelig at det er et sentralt perspektiv.

Rødt ønsker å bidra til økt kunnskap om erfaringer med boligsosiale virkemidler innenfor Stavanger Kommune. Vi er spesielt interessert i hvordan beboere i kommunale boliger opplever samhandling med kommunale instanser, og i hvilken grad de opplever medvirkning i slike prosesser.

Vi legger vekt på et grundig beskrevet forprosjekt og redegjøring for hvordan validitet i masteroppgaven skal sikres.

For å søke på stipendet må du:

  • skrive søknad
  • legge ved prosjektskisse med masteroppgavens tema og problemstillinger
  • sende søknad i e-post til stavanger@roedt.no

Søknadsfrist: 1. oktober 2021

Vi vil utbetale 2/3 av stipendet når søknaden er innvilget. Siste 1/3 utbetales ved ferdigstilt oppgave. Vi stiller krav om at oppgaven fullføres innen rimelig tid for at siste del av stipendet skal utbetales.

Studenter som får tildelt stipend forplikter seg til

  • Å presentere oppgaven for Rødt på forespørsel
  • Å nevne i oppgavens forord at studenten har mottatt stipend fra Rødt

Spørsmål om stipend fra Rødt Stavanger kan rettes til Endre Elvestad <endre.elvestad[ætt]icloud.com> eller Snorre Egeberg Johnsen <rodt[ætt]antwelm.com>.