Rødt søker organisasjonssekretær for Oslo

Vi søker etter en vikar for vår organisasjonssekretær i Oslo i 100% stilling fra 1. januar til 30. september 2023. Rødt er et parti i svært sterk vekst og med ambisiøse mål. Vi søker en person med erfaring fra og teft for organisasjonsarbeid som kan fylle denne nøkkelrollen i valgåret 2023.

Våre regionale organisasjonssekretærer arbeider med å følge opp og styrke lokalorganisasjonen. Viktige arbeidsoppgaver er å bidra til små og store arrangementer, legge til rette for skolering, valgkamp og kampanjer, kontakt med lokallag og medlemmer, svare på henvendelser og oppdatere medlemsregisteret.

Stillingen er en del av Rødts sentrale stab og man har jevnlige møter med de andre organisasjonssekretærene i partiet og deltar på sentrale arrangement. I det daglige arbeidet samarbeider regionssekretærene tett med fylkesstyrene og følger opp vedtak lokalt.

Du evner å jobbe godt selvstendig og i samarbeid med andre, herunder de frivillige, og du kommuniserer godt. Vi ser etter en person som har erfaring fra organisasjonsarbeid på ulike nivåer og som er godt kjent med Rødts politikk.

Personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke.

Noe kvelds- og helgearbeid må påregnes.

Arbeidsplass er partikontoret i Dronningens gate 22. Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til tariffavtale mellom Handel og Kontor og Rødt.

Søknadsfrist: 4. desember 2022

Tiltredelse: Snarest

Søknad med CV sendes til jobb@roedt.no

Spørsmål om stillingen? Kontakt:

Benedikte Pryneid Hansen

Benedikte Pryneid Hansen

Partisekretær

91587423

benedikte@roedt.no

Hanne Nøstvik

Hanne Nøstvik

Leder i HK-klubben

22989065

hanne@roedt.no

Julie Jørgensen

Julie Jørgensen

Fylkessekretær i Oslo

99381344

julie@roedt.no