Rettferdig miljøpolitikk

Hvordan kan vi redde klimaet og redusere forskjellene samtidig?

Foto: Eirik Sverdrup.

Rettferdig miljøpolitikk på 1-23

Vi kan bygge landet på nytt – grønnere og mer rettferdig

På 11 år må vi minst halvere klimautslippene. Vi kan ikke vente. Men vi må også gjøre det på en måte som er sosialt rettferdig og bidrar til mindre forskjeller. Vi kan ikke føre en klimapolitikk der pisk og gulrot blir ujevnt fordelt. Det er urettferdig.

Vi må sørge for at folk i distriktene, de som jobber i industrien og de med lav inntekt ikke betaler en urimelig stor del av regninga. Folk landet rundt er villig til å gi mye for klimaet hvis byrdene ved omstillingen rammer rettferdig og at de på toppen ikke bare kan betale seg unna og fortsette som før.

Ved å bygge på det beste fra norsk arbeider­bevegelse og tidligere tiders industrireising, kan vi skape den grønne norske modellen.

5 grep for en rettferdig miljøpolitikk

 • Rødt ønsker å bruke en del av oljefondet på strategiske investeringer i norsk industri for å sikre teknologisk utvikling, flere industriarbeidsplasser og mer videreforedling i Norge.
 • Kompetansen i oljebransjen gir Norge mulighet til å bli en verdensledende utvikler og eksportør av teknologi for flytende havvind. Slik kan vi bidra til omleggingen av den globale energiproduksjonen.
 • Rødt vil ha grønne avgiftsletter for folk flest. Vi vil kutte momsen på kollektivtransport, på norskprodusert frukt og grønt, og fjerne all moms på reparasjoner.
 • Rødt ønsker en storstilt satsing på jernbane. Det betyr blant annet dobbeltspor, flere togavganger og en utbygging av jernbanen både nordover og tettere opp mot kontinentet.
 • Norske skipsverft og forskningsmiljøer må brukes som utgangspunkt for omlegging fra fossile brenstoffer til hydrogen som drivstoff i ferger og skip.

Foto: Norsk olje og gass.

Her er noe av miljøpolitikken Rødt har foreslått på Stortinget

Rødt har brukt hele stortingsperioden til å fremme løsninger som gjør miljøpolitikken mer rettferdig, og som gjør det enklere for både næringsliv og folk flest å opptre mer miljøvennlig. Enkelte av forslagene er hentet fra vårt alternative statsbudsjett, andre er løse forslag eller representantforslag.

 • Utarbeide sektorvise handlingsplaner for utslippskutt fram mot 2030, og sørge for at utslippskuttene gjøres på en sosialt rettferdig måte, eksempelvis gjennom progressive miljøavgifter basert på økonomi, miljøbelastning og distriktshensyn.
 • Lavere moms for kollektivreiser, opplevelser, reparasjoner og norsk frukt og grønt.
 • Erstatte avgiftsfritaket for dyre elbiler og bruke midlene på bedre og billigere kollektivtransport og miljøvennlig transportinfrastruktur i hele landet.
 • Industriell satsing på teknologi og plattformer til flytende havvind.
 • Rettferdige og sosiale alternativer til bompenger.
 • Stanse utbyggingen av vindkraftparker i uberørt natur på land i Norge.
 • Øke selvforsyningsgraden til 50 prosent, korrigert for importert kraftfôr.
 • Doble garantitider og reklamasjonsfrister på klær, hvitevarer, brunevarer og elektronikk.
 • Prøveordning med utlån av verktøy, musikkinstrumenter, leketøy og annet på offentlige biblioteker.