Seminar: Sosial boligbygging og Hovinbyen

Lørdag 14. april inviterer Rødts bystyregruppe i Oslo interesserte medlemmer til byutviklingsseminar på Rådhuset.

Seminaret vil gå litt i dybden på to ulike temaer:

  • Sosial boligbygging
  • Strategisk plan for Hovinbyen (Groruddalen)


MAT OG PÅMELDING:

Seminaret er gratis og åpent for alle medlemmer i Rødt Oslo. Det blir enkel lunsj underveis, derfor ber vi om at dere melder dere på senest 12. april. Send e-post til erutle@oslobystyre.no. Si fra om du har allergier eller intoleranser vi trenger å vite om!

SEMINARET:

Byutviklingen legger rammene for hvordan det blir å bo og leve i Oslo i årene som kommer. Ikke minst legger byutviklingen rammer for om Oslo skal bli mer eller mindre klassedelt. Gjennom 20 år med høyrestyre har kommunens rolle blitt redusert til å være tilrettelegger for private utbyggere. Med sittende byråd ser vi konturene av en mer aktiv kommune. Rødt Oslo forsøker å bruke vår posisjon i bystyret for en byutvikling som er på innbyggernes og ikke utbyggernes premisser, og der bokvalitet og gode boområder prioriteres høyere enn utbyggernes ønsker om skyhøy profitt. Det siste året har vi blant annet fått gjennom at utbygging stanses i flere områder i påvente av offentlige styrte områdereguleringer, økte krav til medvirkning og forbedringer i mange konkrete reguleringssaker.

På seminaret går vi i dybden på to ulike temaer som på ulikt vis tar tak i dette. Første bolk vil handle om sosial boligbygging, mens andre del tar tak i utviklingen i nedre del av Groruddalen, det som blir kalt Hovinbyen.

Sosial boligbygging handler om ulike løsninger for å sikre alle et anstendig sted å bo, også i hovedstaden. Innledninger ved:

  • Stein Stugu, Aktiv i kommunepolitikken i Rødt Bærum og utreder i DeFacto, innleder med bakgrunn i en rapport om sosial boligbygging i Oslo skrevet på oppdrag for Lo i Oslo og en kommende rapport om samme tema skrevet for Husbanken.
  • Anne-Rita Andal, avdelingsleder for boligsosial arbeid i Leieboerforeningen, innleder med bakgrunn i jobben sin der hun arbeider med bomiljø og rettigheter i kommunale boliger, og erfaringer fra arbeidet med Ormsundveien Økogrend.

Strategisk plan for Hovinbyen behandles i bystyret i vår. Hovinbyen strekker seg fra Keyserløkka i vest til Breivoll i Øst, og fra Etterstad i Sør til Bjerke i Nord. Planen legger opp til en tredobling av folketallet i området og en storskilt transformasjon av næringsområder med blant annet småindustri, lager og renovasjon. Gjennom området går blant annet E6, Ring 3 og Østre Aker vei. I følge planen skal disse bli bytilpassede veier. Hva er mulig og hva er ren ønsketenking fra byrådet?

  • Harald Minken, transportforsker og aktiv i Rødt Østensjø, innleder om transportproblemene i Hovinbyen.
  • Elin Volder Rutle, politisk rådgiver for bystyregruppa i byutviklingsspørsmål, tar for seg planen generelt.