Rødt Oslos årsmøte 21. og 22. mars utsettes

I dag har fylkesstyret i Rødt Oslo vedtatt å utsette det planlagte årsmøtet 21. og 22. mars på ubestemt tid pga. den pågående situasjonen med korona.

- Vi tar denne situasjonen på største alvor, vi ønsker ikke å utsette våre eldre og andre som er ekstra utsatt for potensiell smittefare med de følger det kan få for dem og samfunnet for øvrig. Vi har diskutert ulike forebyggende tiltak, men konsekvensene av en mulig smittespredning er for store, sier leder i Rødt Oslo, Siavash Mobasheri.

Koronaviruset har nå virkelig kommet. Da er det viktig at alle nå drar i samme retning, følger myndighetenes korona-råd og tar spesielt hensyn til sårbare og utsatte grupper.

Denne pressemeldingen ble sendt ut 11.03.2020