Rødt-gjennomslag i Oslo-budsjettet

Rødt Oslo er glade for gjennomslagene vi har fått i Oslo-budsjettet for 2020! Blant anna mer penger til bydelene, over 100 millioner til universell utforming av Osloskolen, T-banen og byen generelt og flere små og store påplussinger til forskjellige organisasjoner.

Vi i Rødt har alltid kjempa for mer penger til bydelene, og er glade for gjennomslag der, så bydelene for eksempel slipper å legge ned fritidstilbud til barn og unge. Vi tenker kanskje ikke så ofte over det, men mange av velferdstilbudene våre er det bydelene som står for.

Oslo skal være en by som er tilgjengelig for alle, derfor har vi også prioritert over 100 millioner til universell utforming i 2020. Til skoler og T-bane spesielt, men også en god pott til tilgjengelighet generelt.

Neste år åpner to nye store kulturhus i Oslo – Munch-museet og nye Deichmanske hovedbibliotek. Det står ikke i motsetning til å satse på de mindre aktørene på feltet, og vi har derfor fått inn en rekke påplussinger der.

Disse tallforslagene behandles først i Finansutvalget på rådhuset torsdag 28. november, to uker senere – onsdag 11. desember – skal budsjettet ferdigbehandles i bystyret. Fram til da skal Rødt og byrådspartiene bli enige om flere verbalforslag (tekstforslag) som gir retning og føringer for bruken av noe av pengene.

Her finner dere endringene i pengebevilgninger som Rødt og byrådspartiene har blitt enige om:

Påplussinger på drift

Bydelene: reversering av rammekutt + økning: 85 000 000 kr
Velferdsetaten: delvis reversering av rammekutt: 10 000 000 kr
Helseetaten: reversering av rammekutt: 18 000 000 kr
Kvinnepott (tilskudd til organisasjoner): 5 000 000 kr
Ingen økning av gjengs leie i hele 2020: 25 000 000 kr
Økt lovlighetskontroll av det private utleiemarkedet: 2 000 000 kr
Skoleboksamlinga til nye hoved-Deichman: 2 500 000 kr
Kløverveien barnepark: 250 000 kr
Prosjektering av Bjøråsen kunstgressbane: 2 500 000 kr
Furuset Forum – leiekontrakt m/Oslo kommune: 2 620 000 kr
Furuset Forum, strømstøtte: 2 100 000 kr

Påplussinger på investeringer (byggeprosjekter o.l.)

HC-prosjektet, tilgjengelighetsmidler: 35 400 000 kr
UU-midler til skolene: 24 000 000 kr
UU-midler til T-banestasjoner: 45 000 000 kr
Opprusting torg og møteplasser: 15 000 000 kr

Økte tilskudd Velferdsetaten:

Kvinnepott (tilskudd til organisasjoner): 5 000 000 kr
Norges Handikappforbund: 570 000 kr
Oslo Pride: 310 000 kr
Helsesenter for papirløse migranter: 1 100 000 kr
Natthjemmet: 450 000 kr
Robust: 300 000 kr
Aksept : 6 000 000 kr
Juss-buss: 150 000 kr
JURK: 370 000 kr
Fontenehuset Oslo øst: 1 200 000 kr
Fontenehuset Oslo sør: 600 000 kr
Evangeliesenteret (matutdeling): 1 100 000 kr
Skeiv ungdom O&A: 700 000 kr
SALAM: 99 000 kr
Skeiv verden: 700 000 kr
Skeiv verden: Kompasset: 378 000 kr
Norges Blindeforbund Oslo: 390 000 kr
FRI Oslo og Akershus: 500 000 kr
FRI: Skeiv kompetanse: 950 000 kr
Maritakafeen: 1 400 000 kr
Leieboerforeningen - drift: 800 000 kr
Leieboerforeningen: Sekretariat kommunale gårdsstyrer: 450 000 kr
Leieboerforeningen: NAV-befaring: 50 000 kr
Sex og samfunn: 3 000 000 kr
DiMe - Diskriminerings-hjelpen og meglingsbenken: 1 000 000 kr
Caritas Norge: 1 020 000 kr
Wayback: 750 000 kr
Mental Helse Ungdom: 700 000 kr
Oslo Døveforening: 500 000 kr
Foreningen Norges døvblinde: 70 000 kr
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon: 240 000 kr
Gatejuristen: 1 700 000 kr
Oslo Røde Kors: Nettverk etter soning: 500 000 kr
Rådgivning om spiseforstyrrelser: 300 000 kr
Forandringshuset: 1 400 000 kr
Ressursvenner (Sanitetsforeninga): 650 000 kr
Wild X: 500 000 kr
Sub Church (ungdomskafe): 750 000 kr
Helseutvalget: 100 000 kr
Bydelsmødrene: 750 000 kr
HIV Norge: 200 000 kr
Marita Ung: 295 000 kr
MAS kultur- og aktivitetssenter: 200 000 kr
MiRA-senteret : 220 000 kr
LIN: 250 000 kr
Jobbsøkerhjelpen: 200 000 kr
BUA - utstyrssentraler: 500 000 kr

Endringer kulturtilskudd - både økt og redusert

Fargespill: 600 000 kr
Øyteatret: 200 000 kr
Det andre teatret: 500 000 kr
Murbyen Oslo: 500 000 kr
Kampen Jazz: 100 000 kr
Østkantspellet: 200 000 kr
Human Internasjonal dokumentarfilmfestival: 100 000 kr
Edvard Munchs Atelier: 100 000 kr
Oslo Pride: 500 000 kr
Oslo byleksikon på nett: 200 000 kr
Fellesverkstedet: 200 000 kr
Tenthaus: 150 000 kr
Det norske jentekor: 350 000 kr
SPRKBX: 500 000 kr
Kunstnerforbundet: 250 000 kr
UFO: 100 000 kr
KIA: 400 000 kr
Oslo folkeakademi: 75 000 kr
Scenehuset/danseinformasjonen: 200 000 kr
Tegneforbundet: 150 000 kr
Melahuset: 500 000 kr
Balansekunst: 200 000 kr
Fotografihuset: -200 000 kr
Kunstnernes hus: 500 000 kr

Økte tilskudd diverse

DNT Oslo og omegn: 550 000 kr
Oslo og omland Friluftsråd: 300 000 kr
Fair Play Bygg: 100 000 kr
Globaliseringskonferansen: 250 000 kr

Rødts bystyrerepresentanter fv. Maren Rismyhr, Sofia Rana, Eivor Evenrud og Siavash Mobasheri