Møt kandidatene: Terje Fjellum

I ukene framover vil vi la dere bli bedre kjent med toppkandidatene til Rødt Oslo og noen avsakene de mener det er viktig å fronte i bystyret. Denne uka har turen kommet til Terje Fjellum, vår sjuendekandidat.

Terje Fjellum | Foto: Eivind Volder Rutle

Terje bor på Manglerud i bydel Østensjø, har vært tillitsvalgt på heltid i over 20 år og er nestleder i Oslo Grafiske Fagforening. 63-åringen har ingen tidligere erfaring med lokalpolitikk, men gleder seg til å gjøre en innsats for Rødt i bystyregruppa.

Hjertesakene til Terje er å bygge opp en rettferdig velferdsstat som ivaretar enkelt menneske, og å skape et arbeidsliv for alle og med en lønn og leve av. Hvis han skulle komme til å bli statsminister akkurat nå er det første han ville gjort å melde Norge ut av både EØS og NATO.

Et ledd i å få på plass en rettferdig velferdsstat er gode ordninger for de som har behov for hjelp fra det offentlige, og deres pårørende. Dette har vi stilt Terje noen spørsmål om som du kan lese her.

Hva er kjernen i pleiepengesaken?
Kjernen i pleiepengesaken er å gi de familiene det gjelder trygge økonomiske rammer i en ekstremt krevende situasjon.

Hvorfor er dette en viktig sak for Rødt og for deg?
Dette er slik jeg ser det en av kjernesakene i en velferdsstat. Jeg er selv en del av en funksjonshemmet familie og har fått erfare hvor viktig det er å slippe å tenke økonomi, når alt annet er kaos. Jeg har vært så heldig at jeg har hatt arbeidsgivere som har satt mine behov foran rammen for sykepenger og lovfestede fridager, det må vi jobbe for at alle får.

Hvordan vil Rødt sikre et mer rettferdig system for dette?
Gjennom et rettferdig skatte- og avgiftssystem som sikrer en robust velferdsstat, og ikke minst faste jobber som folk kan leve av.

Hvordan vil Rødt i bystyret jobbe for en enklere hverdag for både pasienter og pårørende i helsevesenet og kommunen generelt?
Vi vil bevare og utvide/modernisere de sykehusene byen har i dag og sørge for at et nytt sykehus på Gaustad aldri blir en realitet. Det er også viktig å lytte til de som jobber ved og bruker sykehusene og resten av helsevesenet. Det er sprengt kapasitet på mange områder i dag.

Til slutt: kan du fortelle en funfact om deg sjøl?
Tannlegen min trodde jeg var en stille og rolig type. Årsaken er tannlegeskrekk :)