Evakuer barna ut av Moria nå!

Verden står ovenfor en pandemi. Likevel er det fortsatt over 70 millioner mennesker på flukt i verden. 20 000 av disse bor i flyktningleiren Moria i Hellas, en leir som var ment for 3000. 7500 av dem er barn.

Forholdene i Moria – og i de andre leirene i Hellas – er katastrofale. Det er akutt behov for det meste: helsehjelp, adekvate steder å bo, beskyttelse mot regn, skikkelig mat, psykologisk støtte, skolegang, sikkerhet og følelsen av et liv.

Mange av barna i Moria er i live kun fordi frivillige organisasjoner dekker hullene Europa og Norge nekter å se. Midt oppi alt dette har det vært gjentatte angrep fra rasistiske grupper på, og trusler mot, de frivillige som har jobbet på øya. Det gjør at mange organisasjoner har trukket seg ut fra området.

Regjeringens svar har så langt vært å vente på europeiske fellesløsninger, men flyktningsituasjonen viser store svakheter med det såkalte europeiske fellesskapet. Europa har feilet med å være et europeisk fellesskap, og innvandringsfiendtlige partier som FrP har fått sette premissene for innvandringsdebatten. Vi i Rødt er en tydelig motvekt, og jobber aktivt for å ivareta Norges solidariske, moralske og internasjonale forpliktelser.

Rødt er et solidarisk parti som alltid står side om side med de undertrykte, også utenfor Oslos grenser. Vi mener Oslo må være en pådriver for at europeiske hovedsteder tar et felles ansvar for å gi flyktninger beskyttelse. Rødt Oslo mener at Oslo kommune skal presse regjeringen til å evakuere flyktningleirene i Hellas.

Rødt Oslo mener:

  • At Oslo kommune skal være en pådriver for at europeiske hovedsteder tar et felles ansvar for å gi flyktninger i Moria-leiren beskyttelse. Oslo må ta imot 500 flyktningbarn fra leiren.
  • At Oslo kommune må jobbe for at Norge skal være en pådriver for at menneskerettighetene overholdes i europeiske flyktningleirer, og at barns grunnleggende behov blir dekket.

Photo by Ben Wicks on Unsplash