Kjære bønder - takk!

Tobias Skretting, Landbruks- og næringsansvarlig i Rødt Hå, har skrevet et leserinnlegg med takk til bøndene for deres viktige samfunnsoppdrag og med innspill til hvordan vi kan gjære næringen enda bedre i tiden som kommer. Innlegget kan du lese her.

Kjære bønder!

Vi ønsker først å takke alle driftige kvinner og menn i næringen for den viktige jobben dere gjør for å skaffe oss (Folket) våre daglige måltider. Takk for at dere opprettholder deres viktige samfunnsoppdrag dag etter dag. Vi i Rødt ser dere.

Vi i Rødt Hå har sett på de ulike leddene i verdikjeden, med fokus på matproduksjon og dyrevelferd. Det nye dyrevelferdsprogrammet som har kommet setter søkelyset på alle arbeidere som er involverte i produksjonene. Av den grunn ønsker vi å øke fokus på avløser/ekstrahjelpordningen, for om mulig bidra til ytterligere heving av standarden.

Vi holder til midt i matfatet i Rogaland, og skal være i front med å bidra til at primærnæringen har tilstrekkelig med arbeidsressurser til avløsing/ekstrahjelp for den enkelte. Vi tror at avløserordningen kan forbedres. Rødt Hå ønsker at landbrukstjenestene i de ulike kommunene/ regionene tar en større rolle og ansvar i dette utbedringsarbeidet. Vi etterspør også nasjonale føringer for dette.

Vi ønsker mellom annet at det fremskaffes flere avløsere, med bredere og mer anvendelig kompetanse. Dette for å bidra med å tilpasse de ulike behovene som andre næringsdrivende og samfunnet ellers etterspør. Samfunnets krav til effektivisering og dokumentasjon i næringa har økt de siste tiårene. Større enheter gir mer mekanisering og stadig mer avansert utstyr, og stiller dermed nye krav til avløseren sin kompetanse. Dette ønsker Rødt å gjøre noe med.

Vi vil foreslå at Landbrukstjenesten arrangerer relevante kurs for næringen. Eksempler på slike kurs kan være: Animalia kursbevis, Norsvinskolen, melkerobotkurs, HMS-kurs m.m. Landbrukstjenesten kan dermed få bedre oversikt over hvilke kvaliteter og kurs de forskjellige avløserne i deres kommune har. Vi tenker oss at opplæringen av nye avløsere bør inneholde muligheter for fordypning/kurs rettet inn mot den enkelte avløseres interessefelt. Det være seg fordypning innen f.eks.: gris, melkeproduksjon, kjøttfe, kylling, sau, grønnsaker, bær, nisje, maskiner etc.

Slik kursing vil øke kompetansen hos avløseren og gjør dem mer attraktive og anvendbare, jo flere kurs\bevis\godkjenninger de innehar. Kursa kan ha flere trinn for å tilpasses de ulike behovene som søkes. Yngre mennesker og mennesker fra andre land, vil dermed kunne få en mulighet til å bygge seg opp en praktisk og teoretisk CV innenfor næringa. De ulike kursbevisene kan bonden/næringsdrivende legge ved i dokumentasjonmapper til eventuelle kontroller/revisjoner, da det kan vise hvilke (personer) som er involvert i den konkrete næringa.

Kursa kan settes opp i samarbeid med ulike leverandører, landbruktjenesten og opplæringsinstitusjoner knyttet mot landbruket. Rødt Hå ser for oss en form for økonomisk belønningssystem ved bestått kurs, og mener at dette kan bli finansiert via Jordbruksavtalen. Kanskje også forsikringsselskapene vil være interessert i å sponse/investere i kursene, da feil og skader i mange tilfeller havner hos dem til slutt. Det tar tid å lære opp, og avløsertilskuddet som den næringsdrivende får til ferie og fritid, bør gå mest mulig til formålet, og ikke til opplæring.

Vi tror at vårt forslag vil til føre til:

  • økt mestringsfølelse og trivsel for avløser
  • økt dyrevelferd og tillit til næringen
  • økt beredskap
  • økt livskvalitet for bonden med mer fritid.

Vi i Rødt Hå, ønsker å legge frem forslaget i første omgang i egen kommune.

Kanskje kan det føre til av vi i samarbeid med de andre partia i kommunen, Bondelaget, Bonde og småbrukerlag kan samle oss og få sett igjennom dette forslaget? Ellers ønske Rødt Hå lykke til med innhøsting av gras, korn, frukt, bær og grønnsaker fra årets produksjon. Håper dere klarer å få avlingen trygt i hus for oss forbrukere.

Hjertelig takk for jobben!

Vennlig hilsen

Tobias Skretting, Landbruks- og næringsansvarlig i Rødt Hå